Automatinio filtro taikymas

Automatinio filtro funkcija įterpia jungtinį langelį į vieną ar kelis duomenų stulpelius. Jungtinis langelis leidžia pasirinkti įrašus, kurie bus matomi stulpelyje.

  1. Pasirinkite filtruojamus stulpelius.

  2. Pasirinkite Duomenys → Automatinis filtras. Jungiamojo langelio rodyklė pasirodo pasirinkto stulpelio pirmosios eilutės langelyje.

  3. Spustelėkite rodyklę ir išskleiskite filtrą, kuriame galite pasirinkti norimus įrašus.

    Rodomos tik tos eilutės, kurios atitinka pasirinktus filtro kriterijus. Kitos eilutės nematomos. Kai pritaikote filtrą, langelio išskleidžiamos rodyklės spalva pasikeičia.

Pritaikius Automatinį filtrą kitam stulpeliui, sukuriamas kitas jungiamasis langelis pasirinkto stulpelio pirmos eilutės langelyje.

Jei norite vėl matyti visus įrašus, spustelėkite Automatinio filtro jungiamojo langelio rodyklę, išskleiskite filtrą ir jame pažymėkite Visi. Jei pasirinksite Įprastas filtras, atversite Įprasto filtro dialogo langą, kuriame galėsite pasirinkti įprasto filtro kriterijus. Jei spustelėsite „10 didžiausių“, tai stulpelyje bus matomi tik 10 didžiausių reikšmių turintys įrašai.

Jei norite atšaukti Automatinį filtrą, dar kartą pasirinkite Duomenys → Automatinis filtras.

tip

Jei norite pritaikyti Automatinius filtrus skirtingiems lakštams, pirmiausia turite apibrėžti duomenų bazės sritis kiekviename lakšte.


warning

Aritmetinės funkcijos taip pat apskaičiuoja ir filtro paslėptus langelius. Pavyzdžiui, skaičiuojant viso stulpelio sumą bus pridėti ir filtro paslėpti langeliai. Naudokite funkciją Dalinis rezultatas, jei skaičiavime norite naudoti tiktai matomus langelius.


Paremkite mus!