Klaidų kodai „LibreOffice“ skaičiuoklėje

Lentelė apačioje rodo kokias klaidas turi „LibreOffice“ skaičiuoklė. Jei langelyje kuriame yra pastatytas žymeklis atsiranda klaida, klaidos žinutė bus parodoma Būsenos juostoje.

Klaidos kodas

Pranešimas:

Paaiškinimas

###

Nėra

Langelis nėra pakankamai platus, kad galėtų rodyti savo turinį.

#FMT

nieko

Ši reikšmė neatitinka nurodyto formato

501

Neteisingas rašmuo

Neteisingas rašmuo formulėje.

502

Neteisingas argumentas

Neteisingas funkcijos argumentas. Pavyzdžiui, neigiamas skaičius SQRT() funkcijoje, tam naudokite funkciją IMSQRT().

503
#NUM!

Negalima kablelio operacija

Per daug galimų reikšmių norimam langelių blokui.

504

Klaida parametrų saraše

Funkcijos parametrai neleidžiami, pavyzdžiui, tekstas vietoj skaičių, ar srities koordinatės vietoj langelių koordinatės.

507, 508

Klaida: Klaida apskliaudžiant

Trūksta skliaustų, pavyzdžiui, skliaustai atidaromi, bet neuždaromi

509

Nėra operacijos ženklo

Trūksta operacijos ženklo, pavyzdžiui , „=2(3+4) *“,trūksta operacijos ženklo tarp „2“ ir „(“.

510

Nėra kintamojo

Nėra kintamojo, pavyzdžiui kai dvi operacijos eina viena paskui kutą „=1+*2“.

511

Nėra kintamojo

Funkcijai reikia daugiau kintamųjų nei duota, pavyzdžiui AND() ir OR().

512

Formulė perpildyta

Kompiliatorius: Bendras kiekis operacijos ženklų formulėje viršija limitą, limitas - 8192.

513

per ilga eilutė

Kompiliatorius: formulė viršija 64 KB dydį. Vertėjas: opercijos rezultatas viršija 64 KB dydį.

514

vidinis perpildymas

Bandoma atlikti rikiavom operacija ant per didelio kiekio duomenų (maksimalus kiekis: 100000), arba įvyks vidinis perpildymas.

515

Vidinė sintaksės klaida

Nežinoma klaida

516

Vidinė sintaksės klaida

Tikimasi, kad matrica bus skaičiuojama, bet ji negalima.

517

Vidinė sintaksės klaida

Nežinoma koduotė, pavyzdžiui, dokumentas su naujom funkcijom yra pakraunamas į senesnės versijos programą kuri neturi tos funkcijos.

518

Vidinė sintaksės klaida

Kintamojo nėra

519
#VALUE!

Nėra rezultato (vietoj Err:519 langelyje rodo #VALUE!)

Formulėje yra reikšmės kuris neatitinka reikšmės; arba nuoroda į formulėje turi tekstą vietoj skaičių.

520

Vidinė sintaksės klaida

Kompiliatorius sukuria nežinoma kompiliatoriaus kodą.

521
#NULL!

Vidinė sintaksės klaida (vietoj Err:521 langelyje rodo #NULL!)

Nėra kodo arba rezultato

522

Ciklinė nuoroda

Formulė tiesiogiai arba netiesiogiai kreipiasi į save ir Iteracijos parinktis neaktyvuota → „LibreOffice“ Skaičiuoklė → Skaičiavimai.

523

Skaičiavimas nesuvestas

Funkcijai trūksta reikšmės, arba iteracijos nuoroda nesiekia minimalaus pakeitimo maksimume nustatytų žingsnių.

524
#REF!

neteisinga nuoroda (vietoj Err:524 langelyje rodo #REF!)

Kompiliatorius: stulpelio ar eilutės pavadinimas neatpažįstamas. Vertėjas: formulėje, nėra langelyje nurodyto stulpelio, eilutės arba lakšto.

525
#NAME?

neteisingas pavadinimas (vietoj Err:525 langelyje rodo #NAME?)

Tekstas neatpažįstamas, pavyzdžiui, tekstas nėra nuoroda į langelį, tai nėra jokia sritis, ne stulpelio ar eilutės pavadinimas, ne makrokomanda.

526

Vidinė sintaksės klaida

Pasenusi, nebenaudojama, bet gali būti įkelta iš seno dokumento, jei rezultatas yra formulė iš srities.

527

vidinis perpildymas

Vertėjas: Langeliai nurodo koordinates vienas į kitą.

530

Nėra papildinių

Interpretatorius: Papildinys nerastas.

531

Makro komanda nerasta

Interpretatorius: makro komanda nerasta.

532
#DIV/0!

Dalyba iš nulio

Jei dalybos operacijos / vardiklis yra 0
Kai kurios kitos funkcijos taip pat gražina šią klaidą, pavyzdžiui:
funkcija VARP turėdama mažiau nei vieną argumentą
STDEVP turėdama mažiau nei vieną argumentą
VAR turėdama mažiau nei du argumentus
STDEV turėdama mažiau nei du argumentus
STANDARDIZE su stdev=0
NORMDIST su stdev=0

533

Įdėtiniai masyvai neleistini.

Pavyzdžiui, ={1;{2}}

538

Klaida: masyvo arba matricos dydis

-

539

Nepalaikomas eilutės turinys

Pavyzdžiui, ={1+2}

540

Išorinis turinys išjungtas

Taip atsitinka, jei susiduriama su funkcija, kuri reikalauja (pakartotinio) išorinių šaltinių įkėlimo ir vartotojas dar nepatvirtino išorinių šaltinių įkėlimo


Paremkite mus!