Error Codes in LibreOffice Calc

The following table is an overview of the error messages for LibreOffice Calc. If the error occurs in the cell that contains the cursor, the error message is displayed on the Status Bar.

Klaidos kodas

Pranešimas:

Paaiškinimas

###

Nėra

Langelis nėra pakankamai platus, kad galėtų rodyti savo turinį.

#FMT

nieko

Ši reikšmė neatitinka nurodyto formato

#N/A

Not Available

A result for the formula expression is not available.

501

Neteisingas rašmuo

Neteisingas rašmuo formulėje.

502

Neteisingas argumentas

Neteisingas funkcijos argumentas. Pavyzdžiui, neigiamas skaičius SQRT() funkcijoje, tam naudokite funkciją IMSQRT().

503
#NUM!

Negalima slankiojo kablelio operacija

Per daug galimų reikšmių norimam langelių blokui.

504

Klaida parametrų sąraše

Function parameter is not valid, for example, text instead of a number.

507, 508

Klaida: Stinga skliaustų

Trūksta skliaustų, pavyzdžiui, skliaustai uždaromi, bet neatidaromi

509

Nėra operacijos ženklo

Trūksta operacijos ženklo, pavyzdžiui, „=2(3+4) *“ trūksta operacijos ženklo tarp „2“ ir „(“.

510

Nėra kintamojo

Nėra kintamojo, pavyzdžiui, kai dvi operacijos eina viena paskui kitą „=1+*2“.

511

Nėra kintamojo

Funkcijai reikia daugiau kintamųjų nei duota, pavyzdžiui, AND() ir OR().

512

Formulė perpildyta

Kompiliatorius: bendras kiekis operacijos ženklų formulėje viršija limitą, limitas - 8192.

513

per ilga eilutė

Compiler: an identifier in the formula exceeds 1024 characters (UTF-16 code points) in size. Interpreter: a result of a string operation would exceed 256M characters (UTF-16 code points, so 512MiB) in size.

514

vidinis perpildymas

An internal calculation stack overflow occurred.

515

Vidinė sintaksės klaida

Nežinoma klaida

516

Vidinė sintaksės klaida

Tikimasi, kad matrica bus skaičiuojama, bet ji nepasiekiama.

517

Vidinė sintaksės klaida

Nežinoma koduotė, pavyzdžiui, dokumentas su naujomis funkcijomis yra pakraunamas į senesnės versijos programą, kuri neturi tos funkcijos.

518

Vidinė sintaksės klaida

Kintamojo nėra

519
#VALUE!

No value (instead of Err:519 cell displays #VALUE!)

Formulėje yra reikšmė, kuri neatitinka reikšmės arba langelyje, į kurį pateikta formulės nuoroda, yra tekstas vietoj skaičių.

520

Vidinė sintaksės klaida

Kompiliatorius sukuria nežinomą kompiliatoriaus kodą.

521
#NULL!

No code or no intersection.

Nėra kodo arba rezultato

522

Ciklinė nuoroda

Formulė tiesiogiai arba netiesiogiai kreipiasi į save ir Iteracijos parinktis neaktyvuota → „LibreOffice“ Skaičiuoklė → Skaičiavimai.

523

Skaičiavimas nesuvestas

Funkcijai trūksta reikšmės arba iteracijos nuoroda nesiekia minimalaus pakeitimo nustatytų žingsnių maksimumo ribose.

524
#REF!

Not a valid reference (instead of Err:524 cell displays #REF!)

Kompiliatorius: stulpelio ar eilutės pavadinimas neatpažįstamas. Interpretatorius: formulėje nėra langelyje nurodyto stulpelio, eilutės arba lakšto.

525
#NAME?

Invalid names

An identifier could not be evaluated, for example, no valid reference, no valid function name, no column/row label, no macro, incorrect decimal separator, add-in not found.

527

vidinis perpildymas

Interpretatorius: Langeliai nurodo koordinates vienas į kitą.

530

Nėra papildinių

Interpretatorius: Papildinys nerastas.

531

Makrokomanda nerasta

Interpretatorius: makrokomanda nerasta.

532
#DIV/0!

Dalyba iš nulio

Jei dalybos operacijos / vardiklis yra 0
Kai kurios kitos funkcijos taip pat grąžina šią klaidą, pavyzdžiui:
funkcija VARP, turėdama mažiau nei vieną argumentą
STDEVP, turėdama mažiau nei vieną argumentą
VAR, turėdama mažiau nei du argumentus
STDEV, turėdama mažiau nei du argumentus
STANDARDIZE su stdev=0
NORMDIST su stdev=0

533

Įdėtiniai masyvai neleistini.

Pavyzdžiui, ={1;{2}}

538

Klaida: masyvo arba matricos dydis

The maximum limit for sorting has exceeded (the maximum is twice the maximum number of rows, so for 1048576 rows 2097152 entries). The same Err:538 is also used whenever a temporary matrix could not be allocated due to its size requirement.

539

Nepalaikomas eilutės turinys

Pavyzdžiui, ={1+2}

540

Išorinis turinys išjungtas

A function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user has not confirmed reloading of external sources yet.


Paremkite mus!