Standartinė formulė, Data ir laikas, Klaidos pranešimas

Parodo informaciją apie dabartinį dokumentą. Numatyta, kad rodoma pažymėtų langelių funkcijos SUM rezultatas.

Jei norite pakeisti numatytąją formulę, dešiniuoju pelės klavišu spragtelėkite lauką ir pasirinkite norimą formulę. Galima pasirinkti vidurkio (AVERAGE), reikšmių skaičiaus (COUNTA), skaičių skaičiaus (COUNT), didžiausios reikšmės (MAX), mažiausios reikšmės (MIN), sumos (SUM) funkciją arba jokią.

Paremkite mus!