Pasirinkti funkciją

Įterpkite langelių srities funkciją į esamą langelį. Galimos funkcijos „Sum“, „Average“, „Minimum“, „Maximum“ ir „Count“. Spustelėkite langelyje, spustelėkite šią piktogramą, išskleistame sąraše pasirinkite funkciją ir papildomai pritaikykite langelių sričiai. Arba pasirinkite kelis langelius, kuriuose įterpiama funkcija, ir spustelėkite piktogramą. Funkcijos rezultatas pridedamas po sritimi.

Funkcijos pasirinkimo piktograma

Pasirinkti funkciją

Pasirinkite funkciją pritaikomą be pasirinktos srities

LibreOffice automatiškai siūlo langelių sritį, kurioje yra duomenų. Jei toje srityje jau yra funkcija, tai galite sujungti ją su nauja funkcija. Jei srityje yra filtras, tai įterpiama pasirinktos funkcijos tarpinė funkcija.

Spustelėkite piktogramą Priimti, kad būtų naudojama formulė, arba spustelėkite Atšaukti.

Piktograma „Priimti“

Priimti

Piktograma „Atšaukti“

Atšaukti

Pasirinkite funkciją, kurią taikysite pažymėtai sričiai

Jei pasirinkta sritis turi dvi ar daugiau eilučių, funkcija skaičiuojama kiekvienam stulpeliui. Rezultatai pateikiami tuščiuose langeliuose, esančiuose pirmoje eilutėje po galima sritimi . Vienas rezultatas stulpelyje.

Jei pasirinkta sritis turi vieną eilutę, tai funkcijos rezultatas pateikiamas pirmame langelyje, esančiame pasirinktos srities dešinėje.

Paremkite mus!