Pavadinimo langelis

Parodo dabartinio langelio parinktis, pažymėtų langelių sritį arba srities pavadinimą. Galite pažymėti langelių sritį ir parašyti srities pavadinimą Pavadinimo langelyje.

Lakšto srities išskleidžiamasis sąrašas

Pavadinimo langelis

Jei norite pereiti į kitą skaidrę arba pažymėti langelių sritį, įrašykite langelio nuorodą arba langelių srities nuorodą į lauką, pavyzdžiui, F1 arba A1:C4. Galite įrašyti visą lakšto pavadinimą; paaiškinimas pasikeičia į „Eiti į lakštą“ ir spustelėjus įvesties klavišą pereinama į nurodytą lakštą.

Paremkite mus!