XML Å¡altinis

Importuoti XML duomenis į skaičiuoklės dokumentą.

XML šaltinio galimybės leidžia importuoti duomenis iš atsitiktinai struktūruoto XML turinio į langelius esamame skaičiuoklės dokumente. Taip pat leidžia XML turinį importuoti dalimis arba visą priklausomai nuo XML turinio struktūros ir vartotojo apibrėžto apibrėžčių atvaizdavimo. Vartotojas gali nurodyti keletą nepersidengiančių substruktūrų atvaizduojamų skirtinguose langeliuose tame pačiame dokumente. Vartotojas gali importuoti elemento turinį, atributų reikšmes arba abu.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → XML šaltinis.


XML Å¡altinio dialogo langas

XML pirminio teksto lango nuotrauka

Dialogo langą sudaro keturios dalys.

Å altinio failas

Čia galima nurodyti kelią iki XML failo, kurį norite importuoti į savo dokumentą.

Atvaizdavimas dokumente

Šioje dalyje rodoma XML šaltinio turinio struktūra medžiu. Ji paprastai tuščia, kol nenurodote šaltinio failo.

Kiekvienas medžio elementas gali būti:

Nepasikartojantis elementas yra elementas, kuris pasirodo tik kartą po ta pačia šaka. Jis atvaizduojamas viename dokumento langelyje.

Pasikartojantis elementas gali pasirodyti keletą kartų po ta pačia šaka. Šie įrašai importuojami į sritis, kurių skaičius lygus įrašų skaičiui plius viena papildoma antraštės eilutė.

Atvaizduojamas langelis

Šiame lauke nurodoma dokumento langelio vieta, su kuria atributas arba elementas yra susietas. Jei tai nepasikartojantis elementas ar atributas, tai jis rodo į langelį, kuriame susieto elemento arba atributo reikšmė bus importuota. Jei elementas pasikartojantis, tai jis rodo į srities, kurioje bus importuojami visi įrašai su antraštės eilute, viršutinį kairįjį langelį.

Importuoti

Kai spustelėsite mygtuką Importuoti, prasidės importavimo procesas pagal vartotojo pateiktas nuorodas. Pasibaigus importavimui dialogo langas užveriamas.

Paremkite mus!