Porinis t kriterijus

Apskaičiuoja dviejų imčių porinį T testą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Statistika → Porinis t kriterijus


Porinis t kriterijus – statistinės hipotezės testas pagal Stjudento skirstinį.

note

Daugiau informacijos Vikipedijos straipsnyje.


Duomenys

1 sritis – pirmosios analizuojamų duomenų sekos srities nuoroda.

2 sritis – antrosios analizuojamų duomenų sekos srities nuoroda.

Rezultatai – viršutinio kairiojo rezultatų srities langelio nuoroda.

Grupuojama pagal:

Pasirinkite, ar įvedami duomenys turi stulpelių ar eilučių išdėstymą.

Pavyzdys

Pateikta lentelė turi dvi duomenų aibes.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Porinio t kriterijaus rezultatai:

Toliau pateikiama porinio t kriterijaus lentelė:

porinis t kriterijus

Alfa

0.05

Prognozuojamas vidurkių skirtumas

0

1 kintamasis

2 kintamasis

Vidurkis

16.9230769231

20.4615384615

Dispersija

125.0769230769

94.4358974359

Stebėjimas

13

13

Pirsono koreliacija

-0.0617539772

Stebimų vidurkių skirtumas

-3.5384615385

Skirtumų dispersija

232.9358974359

df

12

t statistika

-0.8359262137

P (T<=t) vienpusis

0.2097651442

t kriterijus vienpusis

1.7822875556

P (T<=t) dvipusis

0.4195302884

t kriterijus dvipusis

2.1788128297


Paremkite mus!