F kriterijus

Apskaičiuoja dviejų imčių F kriterijų.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Statistika → F kriterijus


F kriterijus – statistisnis kriterijus grįstas F skirstinio nuline hipoteze.

note

Daugiau skaitykite Vikipedijos straipsnyje.


Duomenys

1 sritis – pirmos analizuojamos duomenų sekos srities nuoroda.

2 sritis – antros analizuojamos duomenų sekos srities nuoroda.

Rezultatai – viršutinio kairiojo srities, kur pateikiami rezultatai, langelio nuroda.

Grupuojama pagal:

Pasirinkite, ar įvedami duomenys turi stulpelių ar eilučių išdėstymą.

Pavyzdys

Pateikta lentelė turi dvi duomenų aibes.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


F kriterijaus rezultatai:

Toliau lentelėje pateikiamas F kriterijus:

F kriterijus

Alfa

0.05

1 kitamasis

2 kintamasis

Vidurkis

16.9230769231

20.4615384615

Dispersija

125.0769230769

94.4358974359

Stebėjimai

13

13

df

12

12

F

1.3244637524

P (F<=f) dešinės pusės

0.3170614146

F kriterijus dešinės pusės

2.6866371125

P (F<=f) kairės pusės

0.6829385854

F kriterijus kairės pusės

0.3722125312

P dvipusis

0.6341228293

F kriterijus dvipusis

0.3051313549

3.277277094


Paremkite mus!