Chi kvadrato testas

Apskaičiuoja duomenų imties chi kvadrato testą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Statistika → Chi kvadrato kriterijus


note

Daugiau informacijos apie chi kvadrato kriterijų skaitykite atitinkamame Vikipedijos straipsnyje.


Duomenys

Įvesties sritis – analizuojamų duomenų srities nuoroda.

Paskirties langelis – srities, kurioje bus pateikiami rezultatai, kairiojo viršutinio langelio nuoroda.

Grupuojama pagal:

Pasirinkite, ar įvedami duomenys turi stulpelių ar eilučių išdėstymą.

Pavyzdys

Pateikta lentelė turi dvi duomenų aibes.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Chi kvadrato kriterijaus rezultatai:

Nepriklausomumo testas (chi kvadratas)

Alfa

0.05

df

12

P - reikšmė

2.32567054678584E-014

Testo statistika

91.6870055842

Kritinė reikšmė

21.0260698175


Paremkite mus!