Furjė analizė

Pateikia duomenų aibės Furjė analizę, kai apskaičiuojama įvesto kompleksinių skaičių masyvo diskrečioji Furjė transformacija (DFT) naudojant kelis greito Furjė transformacijos (FFT) algoritmus.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Statistika → Furjė analizė


note

Daugiau apie Furjė analizę skaitykite atitinkamame Vikipedijos straipsnyje.


Duomenys

Įvesties sritis – analizuojamų duomenų srities nuoroda.

Paskirties langelis – srities, kur bus pateikiami rezultatai, kairiojo viršutinio langelio nuoroda.

Įvesta sritis turi pavadinimą: pažymėkite, srities stulpelis ar eilutė yra srities pavadinimas ir neįtraukiama į duomenų analizę.

Įveskite sritį 2 x N arba N x 2 nusakančią transformuojamą kompleksinių skaičių masyvą, kai N yra masyvo ilgis. Masyvas nusako kompleksinių skaičių realiąsias ir menamąsias dalis.

Grupuojama pagal:

Pasirinkite, ar įvedami duomenys turi stulpelių ar eilučių išdėstymą.

Papildomi:

Atvirkštinė: kaip pažymėta, apskaičiuoja atvirkštinę diskrečiąją Furjė transformaciją.

Polinės: kai pažymėtą, rezultatas pateikiamas polinėmis koordinatėmis (spindulys ir polis).

Mažiausias spindulys: naudojamas, kai išvestis yra polinėmis koordinatėmis. Visi komponentai su mažesniu spinduliu nei nurodytas mažiausias spindulys bus suprastint iki nulinio įrašo. Tai naudinga, kai ieškomas spindulio-fazės spektro, nes visada yra labai maža paklaidos reikšmė skaičiuojant FFT algoritmus ir pateikiama neteisinga nenulinė fazė neegzistuojančiam dažniui. Pateikus šio parametro tinkamas reikšmes, neegzistuojančio dažnio komponentai gali būti suprastinti.

Open file with example:

Pavyzdžiai

Duomenų šaltinis šiame pavyzdyje yra toks pats kaip ir Furjė funkcijos puslapyje.

Furjė transformacija

Furjė transformacija

Įvesties duomenų sritis: $B$6:$C$40

Įvesties duomenų sritis: $B$6:$C$40

Realioji dalis

Manama dalis

Spindulys

Polis

17.1775578743134

3.88635177703826E-15

17.1775578743134

2.26245884628906E-16

3.428868795359

2.37164790000189

4.16915518748944

0.605113892937279

-6.80271615433369

-15.1345439297576

16.5931120359682

-1.99322000923881

-1.605447356601

-5.08653060378972

5.33387802617444

-1.87652762269615

0.395847917447356

-2.41926785527625

2.45143886917874

-1.40861048708919

-1.49410383304833

-2.39148041275

2.81984482347817

-2.12922380028329

0.87223579298981

-1.14394086206797

1.43853952829993

-0.919353665468368

1.5332458505929

0.678159168870983

1.6765269746366

0.416434654153369

0.450563708411459

0.22911248792634

0.505470263676592

0.470425948779898

0.545106616940358

0.411028927740438

0.682704916689207

0.646077879418302

2.22685996425193

-2.43092236748302

3.29670879167654

-0.829181229907427

-1.61522859107175

-2.41682657284899

2.90689079338124

-2.15994697868441

1.30245078290168

1.45443785733126

1.95237484175544

0.840472341525344

1.57930628561185

-1.33862736591677

2.07029745895472

-0.70310180067089

-1.07572227365276

-0.921557968003809

1.41649126309482

-2.43322886402899

-0.055782417923803

-1.81336029451831

1.81421807837012

-1.60154853447151

-0.577666040004067

1.38887243891951

1.50421564456836

1.96495487990047

-0.826878282157686

-0.186591000796403

0.847669685126376

-2.91965280961949

-0.826878282157715

0.186591000796416

0.847669685126408

2.91965280961948

-0.577666040004051

-1.38887243891954

1.50421564456838

-1.96495487990045

-0.055782417923785

1.81336029451832

1.81421807837012

1.6015485344715

-1.07572227365276

0.921557968003802

1.41649126309482

2.433228864029

1.57930628561187

1.33862736591678

2.07029745895474

0.703101800670888

1.3024507829017

-1.45443785733125

1.95237484175543

-0.840472341525331

-1.61522859107176

2.416826572849

2.90689079338125

2.15994697868441

2.22685996425191

2.43092236748304

3.29670879167653

0.829181229907435

0.545106616940365

-0.411028927740441

0.682704916689214

-0.646077879418299

0.450563708411458

-0.229112487926344

0.505470263676594

-0.470425948779905

1.53324585059292

-0.678159168870965

1.6765269746366

-0.416434654153355

0.872235792989797

1.14394086206799

1.43853952829994

0.919353665468386

-1.49410383304834

2.39148041275001

2.81984482347818

2.12922380028329

0.395847917447327

2.41926785527626

2.45143886917875

1.4086104870892

-1.60544735660102

5.08653060378972

5.33387802617445

1.87652762269616

-6.80271615433379

15.1345439297575

16.5931120359682

1.99322000923882

3.42886879535907

-2.37164790000194

4.16915518748952

-0.605113892937279


Paremkite mus!