Eksponentinis glotninimas

Išlygintos duomenų sekos rezultatas

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Statistika → Eksponentinis glotninimas


Eksponentinis glodinimas prognozuoja reikšmę remdamasis ankstesnio periodo prognoze, kuri buvo koreguota naudojant ankstesnės prognozės paklaidą.

note

Daugiau informacijos skaitykite atitinkamame Vikipedijos straipsnyje.


Duomenys

Įvesties sritis – analizuojamų duomenų srities nuoroda.

Paskirties langelis – srities, kurioje bus pateikiami rezultatai, kairiojo viršutinio langelio nuoroda.

Grupuojama pagal:

Pasirinkite, ar įvedami duomenys turi stulpelių ar eilučių išdėstymą.

Parametrai

Glodinimo konstanta – dydis tarp 0 ir 1, kuris glodinimo lygyje parodo, kaip stipriai prognozę paveikia ankstesnės prognozės paklaidos.

Pavyzdys

Pateiktoje lentelėje yra dvi laukų sekos, iš kurių viena nusako impulso funkciją, kai laikas t =0, o kita, kai t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Toliau pateikiamas glodinimo pavyzdys, kai glodinimo koeficientas lygus 0,5:

Alfa

0.5

1 stulpelis

2 stulpelis

1

0

1

0

0.5

0

0.25

0.5

0.125

0.25

0.0625

0.125

0.03125

0.0625

0.015625

0.03125

0.0078125

0.015625

0.00390625

0.0078125

0.001953125

0.00390625

0.0009765625

0.001953125

0.0004882813

0.0009765625

0.0002441406

0.0004882813


Paremkite mus!