Kovariacija

Apskaičiuoja dviejų skaitinių duomenų aibių kovariaciją.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Statistikos → Kovariacija


Kovariacija parodo, kaip du atsitiktiniai kintamieji keičia vienas kitą.

note

Daugiau apie kovariaciją skaitykite atitinkamame Vikipedijos straipsnyje.


Duomenys

Įvesties sritis – analizuojamų duomenų srities nuoroda.

Paskirties langelis – srities, kurioje bus pateikiami rezultatai, kairiojo viršutinio langelio nuoroda.

Grupuojama pagal:

Pasirinkite, ar įvedami duomenys turi stulpelių ar eilučių išdėstymą.

Pavyzdys

Pateikti duomenys naudojami pavyzdžiui.

A

B

C

1

Matematika

Fizika

Biologija

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Toliau lentelėje rodomas imties duomenų kovariacijos rezultatas.

Kovariacijos

1 stulpelis

2 stulpelis

3 stulpelis

1 stulpelis

126.8099173554

2 stulpelis

-61.4444444444

258.41

3 stulpelis

-32

53.11

204.61


Paremkite mus!