Koreliacija

Apskaičiuoja dviejų skaitinių duomenų aibių koreliaciją.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Statistikos → Koreliacija


Koreliacijos koeficientas (reikšmė tarp -1 ir +1) reiškia, kaip susiję du kintamieji. Naudodami CORREL funkciją arba Duomenų statistiką galite rasti dviejų kintamųjų koreliacijos koeficientą.

Koeficientas artimas +1 rodo stiprią teigiamą koreliaciją.

Koreliacija arti -1 rodo neigiamą koreliaciją.

note

Daugiau apie koreliaciją skaitykite atitinkamame Vikipedijos straipsnyje.


Duomenys

Įvesties sritis – analizuojamų duomenų srities nuoroda.

Paskirties langelis – srities, kurioje bus pateikiami rezultatai, kairiojo viršutinio langelio nuoroda.

Grupuojama pagal:

Pasirinkite, ar įvedami duomenys turi stulpelių ar eilučių išdėstymą.

Pavyzdys

Pateikti duomenys naudojami pavyzdžiui.

A

B

C

1

Matematika

Fizika

Biologija

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Toliau lentelėje pateikiama imties duomenų koreliacija.

Koreliacijos

1 stulpelis

2 stulpelis

3 stulpelis

1 stulpelis

1

2 stulpelis

-0.4029254917

1

3 stulpelis

-0.2107642836

0.2309714048

1


Paremkite mus!