Statistika

Jei norite atlikti sudėtingas duomenų analizes, naudokite skaičiuoklės duomenų statistiką.

Kai apdorojate sudėtingą statistiką arba dirbate su inžinerine analize, galite įrašyti žingsnius naudodami skaičiuoklės duomenų statistiką. Jei norite apskaičiuoti ir pateikti rezultatus išvesties lentelėje, tai kiekvienai analizei pateikite duomenis ir parametrus ir nustatykite priemones, naudojančias atitinkamas statistikas arba inžinerijos funkcijas.

Imtis

Analizės priemonė kuria pavyzdžius iš aibės manydamas, kad įvesties diapazonas yra aibė

Aprašomoji statistika

Užpildykite skaičiuoklės dokumente pagrindines duomenų aibės statistikos savybes.

Dispersijos analizė (ANOVA)

Sugeneruoja duotų duomenų dispersijos analizę (ANOVA)

Koreliacija

Apskaičiuoja dviejų skaitinių duomenų aibių koreliaciją.

Kovariacija

Apskaičiuoja dviejų skaitinių duomenų aibių kovariaciją.

Eksponentinis glotninimas

Išlygintos duomenų sekos rezultatas

Slankusis vidurkis

Projektuoja reikšmes prognozės laikotarpyje, kuris pagrįstas vidutine kintamojo reikšme per konkretų ankstesnių laikotarpių skaičių

Regresijos analizė

Performs linear, logarithmic, or power regression analysis of a data set comprising one dependent variable and multiple independent variables.

Porinis t kriterijus

Apskaičiuoja dviejų imčių porinį T testą.

F kriterijus

Apskaičiuoja dviejų imčių F kriterijų.

Z kriterijus

Apskaičiuoja dviejų imčių z kriterijų.

Chi kvadrato testas

Apskaičiuoja duomenų imties chi kvadrato testą.

Furjė analizė

Pateikia duomenų aibės Furjė analizę, kai apskaičiuojama įvesto kompleksinių skaičių masyvo diskrečioji Furjė transformacija (DFT) naudojant kelis greitos Furjė transformacijos (FFT) algoritmus.

Paremkite mus!