Sprendiklio algoritmų parinktys

DEPS algoritmas

DEPS consists of two independent algorithms: Differential Evolution and Particle Swarm Optimization. Both are especially suited for numerical problems, such as nonlinear optimization, and are complementary to each other in that they even out each other’s shortcomings.

Nuostatos

Aprašymas

Agentų perjungimo dažnis

Nurodo asmens diferencialinio vystymo strategijos pasirinkimo tikimybę.

Priimti kintamuosius kaip neneigiamus

Kintamieji gali būti tik teigiami.

DE: persikirtimo tikimybė

Apibrėžia asmens derinimo su geriausiu globaliu tašku tikimybę. Jei susikirtimas nenaudojamas, tai taškas yra suteltas iš asmeninės asmens atminties.

DE: mastelio koeficientas

Sankirtos naudojimo metu, mastelio faktorius nusako veikimo greitį.

Mokymosi ciklai

Apibrėžia algoritmo iteracijų skaičių. Kiekvienoje iteracijoje visi asmenys prognozuoja geriausią sprendimą ir dalijasi rezultatu.

PS: kognityvinė kostanta

Nustato savos atminties svarbą (dažniausiai, greitai geriausią pasiektą tašką).

PS: suvaržymo koeficientas

Apibrėžia taškų ar asmenų judėjimo į vienas kitą greitį.

PS: kitimo tikimybė

Apibrėžia tikimybę, kad užuot pervedęs taško (įvykio) komponentą link geriausio taško, jis atsitiktinai pasirenka naują reikšmę iš kintamojo galiojančio diapazono.

PS: socialinė konstanta

Nustato geriausio taško iš visų taškų ar asmenų svarbą.

Rodyti išplėstą sprendiklio būseną

Jei įjungta, sprendimo metu atveriamas papildomas dialogo langas, kuriame pateikiama vykstančio proceso informacija, sąstingio lygis, esamas geriausias žinomas sprendinys, kaip ir galimybė sustabdyti ar tęsti sprendimą.

Sankaupos dydis

Apibrėžia asmenų skaičių, kurie dalyvauja mokymosi procese. Kiekvienas asmuo suranda savo sprendinį ir prisideda prie visų bendrų žinių.

Sąstingio riba

Jei šis asmenų skaičius suranda sprendinius uždaroje srityje, iteracijos sustabdomos ir geriausia rasta reikšmė pasirenkama kaip optimali.

Sąstingio toleravimas

Apibrėžia, kokioje srityje sprendiniai laikomi panašūs.

Naudojamas ACR palyginimo blokas

Jei išjungtas (numatyta), tai naudojamas BCH palyginimo blokas. Jis palygina dviejų asmenų sprendinius patikrinęs apribojimų pažeidimus ir jei jie yra lygūs, jis priima esamą sprendinį.

Jei įjungta, naudojamas ACR palyginimo blokas. Jei palygina dviejų asmenų sprendinius esamoje iteracijoje ir matuoja jų atitikimą su žiniomis apie blogiausią sprendinį iš bibliotekos (atsižvelgia į jų apribojimų pažeidimus).

Naudojamas atsitiktinis pradžios taškas

Jei įjungta, biblioteka užpildoma atsitiktinai parinktais taškais.

Jei išjungta, pateiktos reikšmės (vartotojo) yra įterpiamos į biblioteką, kaip nuorodos.

Kintamojo ribos spėjimas

Jei įjungta (numatyta), algoritmas bando rasti kintamojo ribą ieškodamas pradžios taško.

Kintamojo ribų slenkstis

Kai spėjamos kintamojo ribos, slenkstis parodo, kaip pastumiama pradinė reikšmė prie ieškomos ribos. Kaip šios reikšmės apskaičiuojamos, skaitykite viki straipsnyje.


SCO vystymo algoritmas

Socialinis pažintinis optimizavimas (SCO) atsižvelgia į žmogiškąjį mokymosi ir informacijos dalijimosi elgesį. Kiekvienas asmuo turi priėjimą prie bendros bibliotekos.

Nuostatos

Aprašymas

Priimti kintamuosius kaip neneigiamus

Kintamieji gali būti tik teigiami.

Mokymosi ciklai

Apibrėžia iteracijų skaičių, kurį turi atlikti algoritmas. Kiekvienoje iteracijoje visi asmenys daro geriausio sprendinio prognozes ir dalijasi su kitais.

Rodyti išplėstą sprendiklio būseną

Jei įjungta, sprendimo metu atveriamas papildomas dialogo langas, kuriame pateikiama vykstančio proceso informacija, sąstingio lygis, esamas geriausias žinomas sprendinys, kaip ir galimybė sustabdyti ar tęsti sprendimą.

Bibliotekos dydis

Apibrėžia saugomos informacijos viešoje bibliotekoje kiekį. Kiekvienas asmuo ten savo informaciją saugo ir iš ten gauna.

Sankaupos dydis

Apibrėžia asmenų skaičių, kurie dalyvauja mokymosi procese. Kiekvienas asmuo suranda savo sprendinį ir prisideda prie visų bendrų žinių.

Sąstingio riba

Jei šis asmenų skaičius suranda sprendinius uždaroje srityje, iteracijos sustabdomos ir geriausia rasta reikšmė pasirenkama kaip optimali.

Sąstingio toleravimas

Apibrėžia, kokioje srityje sprendiniai laikomi panašūs.

Naudojamas ACR palyginimo blokas

Jei išjungtas (numatyta), tai naudojamas BCH palyginimo blokas. Jis palygina dviejų asmenų sprendinius patikrinęs apribojimų pažeidimus ir jei jie yra lygūs, jis priima esamą sprendinį.

Jei įjungta, naudojamas ACR palyginimo blokas. Jei palygina dviejų asmenų sprendinius esamoje iteracijoje ir matuoja jų atitikimą su žiniomis apie blogiausią sprendinį iš bibliotekos (atsižvelgia į jų apribojimų pažeidimus).

Kintamojo ribos spėjimas

Jei įjungta (numatyta), algoritmas bando rasti kintamojo ribą ieškodamas pradžios taško.

Kintamojo ribų slenkstis

Kai spėjamos kintamojo ribos, slenkstis parodo, kaip pastumiama pradinė reikšmė prie ieškomos ribos. Kaip šios reikšmės apskaičiuojamos, skaitykite viki straipsnyje.


„LibreOffice“ tiesinis sprendiklis ir CoinMP tiesinis sprendiklis

Nuostatos

Aprašymas

Priimti kintamuosius kaip sveikuosius

Kintamieji gali būti tik sveikieji.

Priimti kintamuosius kaip neneigiamus

Kintamieji gali būti tik teigiami.

Epsilon lygis

Epsilon lygis. Galimos reikšmės tarp 0 (priverstinis) iki 3 (laisvas). Epsilon yra leidžiamas nuokrypis apvalinant iki 0.

Ribojamas šakų ir pririšimų gylis

Nurodo didžiausią šakų ir pririšimų gylį. Teigiama reikšmė reiškia, kad gylis yra absoliutus. Neigiama reikšmė reiškia, kad šakų ir pririšimų gylį.

Sprendiklio laiko riba

Nustato didžiausią algoritmo artėjimo į sprendinį laiką.


„LibreOffice“ sutelkia netiesini sprendiklį (eksperimentinis)

Nuostatos

Aprašymas

Priimti kintamuosius kaip sveikuosius

Kintamieji gali būti tik sveikieji.

Priimti kintamuosius kaip neneigiamus

Kintamieji gali būti tik teigiami.

Sprendiklio laiko riba

Nustato didžiausią algoritmo artėjimo į sprendinį laiką.

Telkinio algoritmas

Nustato sutelkimo algoritmą. 0 yra diferencialinis vystymas, o 1 praktinis sutelkimo optimizavimas.. Numatytas yra 0.


Paremkite mus!