Sprendiklio parinktys

Parinkčių dialogo lange galite konfigūruoti sprendiklio modulį.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Sprendiklis ir spustelėkite Parinkčių mygtukas


Spustelėkite „Gerai“, jei norite išsaugoti pakeitimus ir grįžti į Sprendiklio dialogo langą.

Sprendiklio modulis

Pasirinkite spredniklio modulį. Jei įdiegtas tik vienas sprendiklio modulis, sąrašas bus neaktyvus.

note

Galite įdiegti daugiau sprediklio modulių kaip papildinius, jei jie prieinami. Atverkite Priemonės → Papildinio valdymas ir suraskite norimą papildinį papildinių tinklalapyje.


Nuostatos

Sukonfigūruokite esamą sprendiklį. Nuostatų laukelyje, patikrinkite visas nuostatas, kurias norite naudoti esamiems veiksmams išspręsti. Jei esamos parinktys siūlo skirtingas reikšmes, įjungtas Taisos mygtukas. Spustelėkite Taisa ir atverkite dialogo langą, kur galite pakeisti reikšmes.

Taisa

Jei esama įvestis Nuostatų sąraše leidžia taisyti reikšmę, galite spustelėti Taisos mygtuką. Atveriamas dialogo langas, kur galite pasirinkti reikšmę.

Nuostatų taisymo suktukas

Įveskite arba pakeiskite pasirinktos nuostatos reikšmę.

Paremkite mus!