Sprendiklio parinktys

Parinkčių dialogo lange galite konfigūruoti sprendiklio modulį.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Sprendiklis ir spustelėkite Parinkčių mygtukas


Spustelėkite „Gerai“, jei norite išsaugoti pakeitimus ir grįžti į Sprendiklio dialogo langą.

Sprendiklio modulis

Pasirinkite spredniklio modulį. Jei įdiegtas tik vienas sprendiklio modulis, sąrašas bus neaktyvus.

note

You can install more solver engines as extensions, if available. Open Tools - Extensions and browse to the Extensions web site to search for extensions.


Nuostatos

Sukonfigūruokite esamą sprendiklį. Nuostatų laukelyje, patikrinkite visas nuostatas, kurias norite naudoti esamiems veiksmams išspręsti. Jei esamos parinktys siūlo skirtingas reikšmes, įjungtas Taisos mygtukas. Spustelėkite Taisa ir atverkite dialogo langą, kur galite pakeisti reikšmes.

Taisa

Jei esama įvestis Nuostatų sąraše leidžia taisyti reikšmę, galite spustelėti Taisos mygtuką. Atveriamas dialogo langas, kur galite pasirinkti reikšmę.

Nuostatų taisymo suktukas

Įveskite arba pakeiskite pasirinktos nuostatos reikšmę.

Paremkite mus!