Sprendiklis

Atveriamas sprendiklio dialogo langas. Sprendikliu, naudojant tam tikrus sprendinio paieškos metodus, galima spręsti matematines lygtis su keliais nežinomaisiais ir jiems pritaikytų ribojimų rinkiniu.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Sprendiklis


Sprendiklio nuostatos

Paskirties langelis

Įveskite tikslo langelio nuorodą arba spustelėkite patį langelį. Laukelyje įrašoma optimizuojamos reikšmės langelio nuoroda.

Optimizuoti rezultatą

Keičiant langelius

Įveskite keičiamą langelių sritį. Tai yra lygčių kintamieji.

Sąlygų apribojimas

Matematiniam uždaviniui pridėkite apribojimus. Kiekvienas apribojimas atitinka langelio nuorodą (kintamąjį), operatorių ir reikšmę.

note

Galite nustatyti daugia kintamojo sąlygų. Pavyzdžiui, kintamasis langelyje A1 gali būti sveikasis skaičių mažesnis už 10. Šiuo atveju, nustatykite dvi sąlygas langeliui A1.


Parinktys

Atveria sprendiklio parinkčiųdialogo langą.

Sprendiklio parinkčių dialogo lange galite pasirinkti skirtingus sprendimo algoritmus ir nustatyti sprendimo parametrus tiesinėms arba netiesinėms lygtims.

Spręsti

Spustelėkite, jei norite spręsti problema su esamomis nuostatomis. Dialogo lango nuostatos galioja, kol užveriate dokumentą.

Spręsti lygtį naudojant sprendiklį

Sprendimo proceso tikslas yra rasti tokias lygties kintamojo reikšmes, kurios yra optimizuotos tikslinio langelio reikšmės vadintos „tikslu“. Taip pat galite pasirinkti tikslinio langelio reikšmę, kuri turi būti mažiausia, didžiausia arba artimiausia duotai reikšmei.

Vidinė reikšmė įterpiama į stačiakampę langelių sritį, kurią įvedėte į laukelį Keičiami langeliai.

Galite apibrėžti keletą ribojančių sąlygų, kurios nurodo kai kurių langelių apribojimus. Pavyzdžiui, galite nurodyti apribojimą, kad vienas iš kintamųjų arba langelių turi būti ne didesnis nei kitas kintamasis arba didesnis už duotą reikšmę. Taip pat galite apibrėžti apribojimą, kad vienas ar daugiau kintamųjų turi būti sveikieji (reikšmės be dešimtųjų dalių) arba dvejetainės reikšmės (tik 0 ir 1).

Ne tiesinių lygčių sprendiklis

Nepaisydami naudojamo DEPS arba SCO, galite pradėti pasirinkę Priemonės → Sprendiklis ir nustatę optimizuojamą langelį, vykdymo kryptį (mažinimas, didinimas) ir modifikuojamus langelius tikslui pasiekti. Tuomet pasirinkite Parinktis → Sprendiklį ir, jei būtina, pritaikykite atitinkamus parametrus.

Toliau pateikiamas apribojimų sąrašas, kuriuo naudodamiesi galite atmesti sprendinius arba pritaikyti tam tikras sąlygas. Tačiau, sprendimų DEPS ir SCO atveju šie apribojimai taip pat naudojami, kai norite apibrėžti problemos kintamųjų ribas. Atsižvelgiant į algoritmų atsitiktinumą, rekomenduojama nurodyti viršutines (jei išjungta parinktis „priimti neneigiamus kintamuosius“, apatines) visų kintamųjų ribas. Jie neprivalo būti labai arti tikrojo sprendinio (kuris tikriausiai nežinomas), bet turėtų apytiksliai nurodyti numatomą reikšmę (0 ≤ kintamasis ≤ 1 arba galbūt -1000000 ≤ kintamasis ≤ 1000000).

Ribas nustatysite, jei pasirinksite vieną ar kelis kintamuosius (kaip ribas) kairėje ir įvesite skaitines reikšmes (ne langelių nuorodas ar formules) dešinėje. Tokiu būdu galite pasirinkti vieną ar daugiau kintamųjų, kurie būtų tik Sveikieji arba tik Dvimačiai.

Paremkite mus!