WORKDAY.INTL

Apskaičiuoja, kokia bus data prieš ar po pradžios datos pridėjus arba atėmus nurodytą darbo dienų skaičių. Gali būti įtraukiami savaitgaliai ir šventės kaip nedarbo dienos.

Sintaksė

WORKDAY.INTL(pradžios data; dienos [; savaitgalis [; šventės]])

Pradžios data – data, nuo kurios pradedama skaičiuoti.

Dienos – darbo dienų skaičius. Teigiamas skaičius reiškia po pradžios datos, neigiamas reiškia prieš pradžios datą.

Savaitgalis (papildomas parametras) – skaičius arba teksto eilutė, nurodanti savaitgalio dienų skaičių. Parametro skaičius reiškia šias savaitės dienas:

Skaičius nuo 1 iki 7 reiškia dviejų dienų savaitgalius ir nuo 11 iki 17 reiškia vienos dienos savaitgalius.

Skaičius

Savaitgalis

1 arba nepaisoma

Šeštadienis ir sekmadienis

2

Sekmadienis ir pirmadienis

3

Pirmadienis ir antradienis

4

Antradienis ir trečiadienis

5

Trečiadienis ir ketvirtadienis

6

Ketvirtadienis ir penktadienis

7

Penktadienis ir šeštadienis

11

Tik sekmadienis

12

Tik pirmadienis

13

Tik antradienis

14

Tik trečiadienis

15

Tik ketvirtadienis

16

Tik penktadienis

17

Tik šeštadienis


Savaitės dienų eilutė yra kita galimybė, kaip nurodyti savaitės nedarbo dienas. Eilutėje turi būti septyni (7) ženklai – nulis (0) darbo dienai ir vienetas (1) nedarbo dienai nusakyti. Kiekvienas ženklas nusako savaitės dieną pradedant nuo pirmadienio. Galimos reikšmės tik 1 ir 0. Eilutė „1111111“ yra neteisinga ir neturėtų būti naudojama. Pavyzdžiui, savaitgalio eilutė „0000011“ nusako, kad šeštadienis ir sekmadienis yra nedarbo dienos.

Šventės – papildomas datų sąrašas, kurio dienos skaičiuojamos kaip nedarbo dienos. Sąrašas gali būti pateikiamas langelių srityje.

note

Vedant datas kaip formulės dalis, brūkšneliai, naudojami kaip datos skirtukai, yra atpažįstami kaip aritmetiniai veiksmai. Tai reiškia, kad datos, įvestos tokiu formatu, nebus atpažintos kaip datos ir grąžins klaidingus rezultatus. Norėdami, kad datos nebūtų interpretuojamos kaip formulės dalis, naudokite funkcija DATE, pavyzdžiui DATE(1954;7;20), arba datą rašykite tarp kabučių ir naudokite ISO 8601 žymėjimą, pavyzdžiui "1954-07-20". Stenkitės nenaudoti datos formatų, kurie priklauso nuo lokalės, tokių kaip "07/20/54", nes jei dokumentas bus pakrautas iš skirtingos lokalės skaičiavimai gali būti klaidingi.


tip

Įmanomas vienareikšmiškas ISO 8601 datos ir laiko išplėstinio formato su skirtukais konvertavimas. Jei atsiranda klaida #VALUE!, nuimkite žymėjimą nuo Generuoti klaidos pranešimą #VALUE! → „LibreOffice“ Skaičiuoklė → Formulės → Parinkti sekcijoje Išsamios skaičiavimo nuostatos sąrašo langelyje Konvertavimas iš teksto į skaičius.


Pavyzdžiai

Kokia yra dienos data praėjus 20 darbo dienų po 2016 m. gruodžio 13? Įrašykite pradžios datą į C3 langelį, o dienų skaičių į D3 langelį.

Savaitgalio parametras (skaičius) gali būti nenurodytas arba apibrėžtas 1, jei norite naudoti numatytus parametrus, kai savaitgalio dienos yra šeštadienis ir sekmadienis.

Langeliuose nuo F3 iki J3 yra penkios (5) šventės Kalėdos, Naujieji Metai datų formatu: 2016 gruodžio 24 d.; 2016 gruodžio 25 d.; 2016 gruodžio 25 d.; 2016 gruodžio 31 ir 2017 sausio 1 diena.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;;F3:J3) grąžina 2017 m. sausio 11 d. langelyje D6 (langeliui naudojamas datos formatas).

Jei norite apibrėžti savaitgalį penktadienį ir šeštadienį, tai naudokite savaitgalio parametrą 7.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;7;F3:J3) grąžina 2017 m. sausio 15 d., kai savaitgalio parametras 7.

Jei norite apibrėžti savaitgalį sekmadienį, tai naudokite savaitgalio parametrą 11.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;11;F3:J3) grąžina 2017 m. sausio 9 d.

Galite naudoti eilutę „0000001“, nusakydami savaitgalį sekmadienį.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;"0000001";F3:J3) grąžina 2017 m. sausio 9 d.

Funkcija gali būti naudojama be papildomų parametrų – savaitės dienų ir išeiginių – tiesiog jų nenurodant:

=WORKDAY.INTL(C3;D3) rezultatas yra 2017 m. sausio 10 d.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.WORKDAY.INTL

Paremkite mus!