WORKDAY

Rezultatas yra datos skaičius, kuris gali būt pateikiamas datos formatu. Galite sužinoti dienos, kuri yra nutolusi nuo nurodytos dienos tam tikrą darbo dienų skaičių nuo pradžios datos, datą.

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaksė

WORKDAY(pradžios data; dienos [; šventės])

Pradžios data – data, nuo kurios pradedama skaičiuoti darbo dienas. Jei pradžios data yra darbo diena, ji įtraukiama į darbo dienų skaičių.

Dienos – darbo dienų skaičius. Teigiamas skaičius reiškia po pradžios datos, neigiamas reiškia prieš pradžios datą.

Nedarbo dienos – papildomas nedarbo dienų sąrašas. Įrašykite langelių srities, kurioje išvardytos nedarbo dienos, nuorodą.

note

Vedant datas kaip formulės dalis, brūkšneliai, naudojami kaip datos skirtukai, yra atpažįstami kaip aritmetiniai veiksmai. Tai reiškia, kad datos, įvestos tokiu formatu, nebus atpažintos kaip datos ir grąžins klaidingus rezultatus. Norėdami, kad datos nebūtų interpretuojamos kaip formulės dalis, naudokite funkcija DATE, pavyzdžiui DATE(1954;7;20), arba datą rašykite tarp kabučių ir naudokite ISO 8601 žymėjimą, pavyzdžiui "1954-07-20". Stenkitės nenaudoti datos formatų, kurie priklauso nuo lokalės, tokių kaip "07/20/54", nes jei dokumentas bus pakrautas iš skirtingos lokalės skaičiavimai gali būti klaidingi.


tip

Įmanomas vienareikšmiškas ISO 8601 datos ir laiko išplėstinio formato su skirtukais konvertavimas. Jei atsiranda klaida #VALUE!, nuimkite žymėjimą nuo Generuoti klaidos pranešimą #VALUE! → „LibreOffice“ Skaičiuoklė → Formulės → Parinkti sekcijoje Išsamios skaičiavimo nuostatos sąrašo langelyje Konvertavimas iš teksto į skaičius.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

Kokia data yra 17 darbo dienų po 2001 m. gruodžio 1 d.? Įrašykite pradžios datą „2001-12-01“ langelyje C3 ir darbo dienų skaičių langelyje D3. Langeliuose nuo F3 iki J3 įrašytos Kalėdų ir Naujųjų metų datos: „2001-12-24", „2001-12-25", „2001-12-26", „2001-12-31", „2002-01-01".

=WORKDAY(C3;D3;F3:J3) grąžina 2001-12-28. Rezultatas pateikiamas MMMM-MM-DD formatu.

Paremkite mus!