WEEKDAY

Grąžina duotos datos savaitės dieną. Diena grąžinama sveikuoju skaičiumi nuo 1 (sekmadienis) iki 7 (šeštadienis), jei tipas nenurodytas arba lygus 1. Grąžinamus rezultatus pagal kitus tipus žiūrėkite lentelėje.

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaksė

WEEKDAY(skaičius [; tipas])

Skaičius – laiko reikšmė yra dešimtainės sistemos skaičius, kuriam grąžinama savaitės diena.

Tipas – papildomas argumentas, nurodantis skaičiavimo metodą.

Tipas

Grąžinamas savaitės dienos skaičius

1 arba nepaisoma

nuo 1 (sekmadienis) iki 7 (šeštadienis). Suderinimui su Microsoft Excel.

2

nuo 1 (pirmadienis) iki 7 (sekmadienis).

3

nuo 0 (pirmadienis) iki 6 (sekmadienis)

11

nuo 1 (pirmadienis) iki 7 (sekmadienis).

12

nuo 1 (antradienis) iki 7 (pirmadienis).

13

nuo 1 (trečiadienis) iki 7 (antradienis).

14

nuo 1 (ketvirtadienis) iki 7 (trečiadienis).

15

nuo 1 (penktadienis) iki 7 (ketvirtadienis).

16

nuo 1 (šeštadienis) iki 7 (penktadienis).

17

nuo 1 (sekmadienis) iki 7 (šeštadienis).


note

Šios reikšmės taikomo tik standartiniam datų formatui, kurį jūs pasirenkate → „LibreOffice“ skaičiuoklė → Skaičiuoti.


note

Vedant datas kaip formulės dalis, brūkšneliai, naudojami kaip datos skirtukai, yra atpažįstami kaip aritmetiniai veiksmai. Tai reiškia, kad datos, įvestos tokiu formatu, nebus atpažintos kaip datos ir grąžins klaidingus rezultatus. Norėdami, kad datos nebūtų interpretuojamos kaip formulės dalis, naudokite funkcija DATE, pavyzdžiui DATE(1954;7;20), arba datą rašykite tarp kabučių ir naudokite ISO 8601 žymėjimą, pavyzdžiui "1954-07-20". Stenkitės nenaudoti datos formatų, kurie priklauso nuo lokalės, tokių kaip "07/20/54", nes jei dokumentas bus pakrautas iš skirtingos lokalės skaičiavimai gali būti klaidingi.


tip

Įmanomas vienareikšmiškas ISO 8601 datos ir laiko išplėstinio formato su skirtukais konvertavimas. Jei atsiranda klaida #VALUE!, nuimkite žymėjimą nuo Generuoti klaidos pranešimą #VALUE! → „LibreOffice“ Skaičiuoklė → Formulės → Parinkti sekcijoje Išsamios skaičiavimo nuostatos sąrašo langelyje Konvertavimas iš teksto į skaičius.


Pavyzdžiai

=WEEKDAY("2000-06-14") grąžina 4 (tipas nenurodytas, todėl naudojamas įprastas skaičiavimas. Įprastas skaičiavimas pradedamas nuo sekmadienio. 2000 m. birželio 4 buvo trečiadienis, todėl grąžinama reikšmė 4).

=WEEKDAY("1996-07-24";2) grąžina 3 (nurodytas tipas 2 reiškia, kad savaitė pradedama nuo pirmadienio. 1996 m. liepos 24 diena buvo trečiadienis, todėl grąžinama reikšmė 3).

=WEEKDAY("1996-07-24";1) grąžina 4 (nurodytas tipas 1 reiškia, kad savaitė pradedama nuo sekmadienio. 1996 m. liepos 24 diena buvo trečiadienis, todėl grąžinama reikšmė 4).

=WEEKDAY("2017-05-02";14) grąžina 6 (nurodytas tipas 14 reiškia, kad savaitė pradedama nuo ketvirtadienio. 2017 m. gegužės 2 diena buvo antradienis, todėl grąžinama reikšmė 6).

=WEEKDAY(NOW()) grąžina esamos dienos skaičių.

tip

Jei norite išsiaiškinti, ar A1 langelyje nurodyta diena yra darbo diena, naudokite funkcijas IF ir WEEKDAY:
IF(WEEKDAY(A1;2)<6;"Business day";"Weekend")


Paremkite mus!