TIMEVALUE

TIMEVALUE grąžina laiko, pateikto tekstiniu pavidalu, skaitinę reikšmę.

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Skaitinis datos formatas pateikiamas pagal programoje numatytą „LibreOffice“ datos sistemą.

Jei teksto eilutė apima metus, mėnesius ar dienas, tai TIMEVALUE grąžina tik trupmeninę perskaičiavimo dalį.

Sintaksė

TIMEVALUE(“Tekstas“)

Tekstas – galiojanti datos išraiška, įvesta tarp kabučių.

Pavyzdžiai

=TIMEVALUE("4PM") grąžina 0,67. Jei formatas nurodyta HH:MM:SS, grąžina 16:00:00.

=TIMEVALUE("24:00") grąžina 0. Jei naudojamas formatas HH:MM:SS, grąžinama 00:00:00.

Paremkite mus!