TIME

TIME grąžina esamo laiko reikšmę pagal nurodytas valandas, minutes ir sekundes. Šią funkciją galite naudoti, kai norite konvertuoti laiką, išreikštą valandomis, minutėmis ir sekundėmis, ir dešimtainį laiko formatą.

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaksė

TIME(valandos; minutės; sekundės)

Valandos nurodomos sveikuoju skaičiumi.

Minutės nurodomos sveikuoju skaičiumi.

Sekundės nurodomos sveikuoju skaičiumi.

Pavyzdžiai

=TIME(0;0;0) grąžina 00:00:00

=TIME(4;20;4) grąžina 04:20:04

Paremkite mus!