TEXTJOIN

Sujungia vieną ar daugiau eilučių ir įterpia skyriklius tarp jų.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 5.2 versijos.


Sintaksė

TEXTJOIN( skirtukas, nepaisyti tuščių, 1 eilutė[; 2 eilutė][; … ;[253 eilutė]] )

Ribojimas – yra teksto eilutė arba sritis.

Praleisti tuščius – loginis argumentas (TRUE, FALSE, 1 arba 0). Jei tiesa, tai tuščių eilučių nepaiso.

1 eilutė[; 2 eilutė][; … ;[253 eilutė]] – eilutės, langelių nuorodos, eilučių langelių sritys.

Sritys pereinamos eilutė po eilutės (iš viršaus į apačią).

Jei ribojimas yra sritis, tai ji neturi būti tokio pačio dydžio, kaip sujungiamos eilutės.

Jei yra daugiau ribojimų nei sujungiamų eilučių, tai bus panaudoti ne visi ribojimai.

Jei yra mažiau ribojimų nei sujungiamų eilučių, tai bus panaudoti tie patys ribojimai kelis kartus.

Pavyzdžiai

=TEXTJOIN(" ",TRUE, "Ryte", "patekėjo", "ryški", "saulė") grąžina „Ryte patekėjo ryški saulė“ su tarpais, nepaisant tuščių eilučių.

jei langeliuose A1:B2 yra "Ryte", "patekėjo", "ryški", "saulė" atitinkamai, =TEXTJOIN("-",TRUE,A1:B2) grąžina „Ryte-patekėjo-ryški-saulė“ su brūkšneliais, nepaisant tuščių eilučių.

Paremkite mus!