TEXTJOIN

Sujungia vieną ar daugiau eilučių ir įterpia skyriklius tarp jų.

Sintaksė

TEXTJOIN( skirtukas, nepaisyti tuščių, 1 eilutė[; 2 eilutė][; … ;[253 eilutė]] )

Ribojimas – yra teksto eilutė arba sritis.

skip_empty is a logical argument. When set to FALSE or 0, empty strings will be taken into account and this may lead to adjacent delimiters in the returned string. When set to any other value (e.g. TRUE or 1), empty strings will be ignored.

1 eilutė[; 2 eilutė][; … ;[253 eilutė]] – eilutės, langelių nuorodos, eilučių langelių sritys.

Sritys pereinamos eilutė po eilutės (iš viršaus į apačią).

Jei ribojimas yra sritis, tai ji neturi būti tokio pačio dydžio, kaip sujungiamos eilutės.

Jei yra daugiau ribojimų nei sujungiamų eilučių, tai bus panaudoti ne visi ribojimai.

Jei yra mažiau ribojimų nei sujungiamų eilučių, tai bus panaudoti tie patys ribojimai kelis kartus.

Pavyzdžiai

=TEXTJOIN(" "; 1; "Here"; "comes"; "the"; "sun") returns "Here comes the sun" with space character as delimiter and empty strings are ignored.

if A1:B2 contains "Here", "comes", "the", "sun" respectively, =TEXTJOIN("-";1;A1:B2) returns "Here-comes-the-sun" with dash character as delimiter and empty strings are ignored.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 5.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.TEXTJOIN

Paremkite mus!