SKEWP

Apskaičiuojama skirstinio asimetrija pagal atsitiktinio kintamojo populiaciją.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.1 versijos.


Sintaksė

SKEWP(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Turi būti nurodyti bent trys parametrai.

Note Icon

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Pavyzdžiai

SKEWP(2;3;1;6;8;5) grąžina 0,2828158928

SKEWP(A1:A6) grąžina 0,2828158928, kai langeliuose A1:A6 yra {2;3;1;6;8;5}

SKEWP(1 skaičius; 2 skaičius) visada grąžina nulį, jei 1 skaičiaus ir 2 skaičiaus rezultatas pateikiamas dviem skaičiais.

SKEWP(1 skaičius) grąžina Klaida:502 (neteisingas argumentas), jei 1 skaičiaus rezultatas yra vienas skaičius, nes SKEWP negali būti apskaičiuojamas su vienu skaičiumi.

Paremkite mus!