REGEX

Pritaiko ir ištraukia arba papildomai pakeičia tekstą naudodama reguliarųjį reiškinį.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 6.2 versijos.


Sintaksė

REGEX( tekstas ; reiškinys [ ; [ Replacement ] [ ; Flags|Occurrence ] ] )

Tekstas – tekstas arba langelių nuoroda, kurios turiniui pritaikomas reiškinys.

Reiškinys – tekstas nusakantis reguliarųjį reiškinį, naudojantis ICU reguliarųjį reiškinį. Jei nėra atitikties ir Keitinys neduotas, tai grąžinama klaida #N/A.

Keitinys (papildomas) – keičiantis tekstas ir nuorodos. Jei nėra atitikties, tekstas grąžinamas nepakeistas.

Gairelė (papildomas) – „g“ pakeičia visus reiškinio tekste atitikmenis. Jei nėra atitikmenų, tekstas grąžinamas nepakeistas.

Tikslumas (papildomas). Skaičius, kuris nustato, kuris reiškinio tekste atitikmuo yra ištraukiamas arba pakeičiamas. Jei nėra atitikmenų Keitinys neduotas, tai grąžinama #N/A. Jei nėra atitikmens ir ketinys duotas, tai tekstas grąžinamas nepakeistas. Jei tikslumas 0, tai tekstas grąžinamas nepakeistas.

Pavyzdžiai

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z") grąžina „Z23456ABCDEF“, kur pirmasis atitikmuo pakeitas į „Z“.

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z";"g") grąžina "ZZZZZZABCDEF", kur visi skaičiai pakeisti į „Z“.

=REGEX("123456ABCDEF";"[126]";"";"g") grąžina „345ABCDEF“, kur bet kuris tikslumas „1“, „2“ arba „6“ yra pakeičiamas į tuščią eilutę.

=REGEX("axbxcxd";".x";;2) grąžina „bx“, antras „.x“ atitikmuo.

=REGEX("axbxcxd";"(.)x";"$1y";2) grąžina „axbycxd“, antras „(.)x“ (t.y. „bx“) antras atitikmuo pakeičiamas su apimta grupe iš vieno ženklo (t.y. "b"), po kurios seka „y“.

Paremkite mus!