REGEX

Pritaiko ir ištraukia arba papildomai pakeičia tekstą, naudodama reguliarųjį reiškinį.

Sintaksė

REGEX( tekstas ; reiškinys [ ; [ Replacement ] [ ; Flags|Occurrence ] ] )

Tekstas – tekstas arba langelių nuoroda, kurios turiniui pritaikomas reiškinys.

Expression: A text representing the regular expression, using ICU regular expressions. If there is no match and Replacement is not given, #N/A is returned.

Keitinys (papildomas) – keičiantis tekstas ir nuorodos. Jei nėra atitikties, tekstas grąžinamas nepakeistas.

Gairelė (papildomas) – „g“ pakeičia visus reiškinio tekste atitikmenis. Jei nėra atitikmenų, tekstas grąžinamas nepakeistas.

Tikslumas (papildomas). Skaičius, kuris nustato, kuris reiškinio tekste atitikmuo yra ištraukiamas arba pakeičiamas. Jei nėra atitikmenų Keitinys neduotas, grąžinama #N/A. Jei nėra atitikmens ir keitinys duotas, tai tekstas grąžinamas nepakeistas. Jei tikslumas 0, tai tekstas grąžinamas nepakeistas.

Pavyzdžiai

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z") grąžina „Z23456ABCDEF“, kur pirmasis atitikmuo pakeistas į „Z“.

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z";"g") grąžina "ZZZZZZABCDEF", kur visi skaičiai pakeisti į „Z“.

=REGEX("123456ABCDEF";"[126]";"";"g") grąžina „345ABCDEF“, kur bet kuris tikslumas „1“, „2“ arba „6“ yra pakeičiamas į tuščią eilutę.

=REGEX("axbxcxd";".x";;2) grąžina „bx“, antras „.x“ atitikmuo.

=REGEX("axbxcxd";"(.)x";"$1y";2) grąžina „axbycxd“, antras „(.)x“ (t.y. „bx“) atitikmuo pakeičiamas su apimta grupe iš vieno ženklo (t.y. "b"), po kurios seka „y“.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 6.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.REGEX

Paremkite mus!