REGEX

Pritaiko ir ištraukia arba papildomai pakeičia tekstą, naudodama reguliarųjį reiškinį.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 6.2 versijos.


Sintaksė

REGEX( tekstas ; reiškinys [ ; [ Replacement ] [ ; Flags|Occurrence ] ] )

Tekstas – tekstas arba langelių nuoroda, kurios turiniui pritaikomas reiškinys.

Reiškinys – tekstas, nusakantis reguliarųjį reiškinį, naudojantis ICU reguliarųjį reiškinį. Jei nėra atitikties ir Keitinys neduotas, grąžinama klaida #N/A.

Keitinys (papildomas) – keičiantis tekstas ir nuorodos. Jei nėra atitikties, tekstas grąžinamas nepakeistas.

Gairelė (papildomas) – „g“ pakeičia visus reiškinio tekste atitikmenis. Jei nėra atitikmenų, tekstas grąžinamas nepakeistas.

Tikslumas (papildomas). Skaičius, kuris nustato, kuris reiškinio tekste atitikmuo yra ištraukiamas arba pakeičiamas. Jei nėra atitikmenų Keitinys neduotas, grąžinama #N/A. Jei nėra atitikmens ir keitinys duotas, tai tekstas grąžinamas nepakeistas. Jei tikslumas 0, tai tekstas grąžinamas nepakeistas.

Pavyzdžiai

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z") grąžina „Z23456ABCDEF“, kur pirmasis atitikmuo pakeistas į „Z“.

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z";"g") grąžina "ZZZZZZABCDEF", kur visi skaičiai pakeisti į „Z“.

=REGEX("123456ABCDEF";"[126]";"";"g") grąžina „345ABCDEF“, kur bet kuris tikslumas „1“, „2“ arba „6“ yra pakeičiamas į tuščią eilutę.

=REGEX("axbxcxd";".x";;2) grąžina „bx“, antras „.x“ atitikmuo.

=REGEX("axbxcxd";"(.)x";"$1y";2) grąžina „axbycxd“, antras „(.)x“ (t.y. „bx“) atitikmuo pakeičiamas su apimta grupe iš vieno ženklo (t.y. "b"), po kurios seka „y“.

Paremkite mus!