OPT_TOUCH

Grąžina „touch“ arba „no touch“ kainą, apskaičiuotą pagal Bleko ir Šoulzo parinkties kainodaros modelį.

tip

Daugiau informacijos: Parinktys (finansai) ir Bleko ir Šoulzo modelio Vikipedijos straipsniai.


Daugiau informacijos apie „touch“ ir „no touch“ modelius galite rasti įvairiuose finansiniuose tinklalapiuose.

Sintaksė

OPT_TOUCH(vertė; mokytis; norma; užsienio norma; terminas; apatinė riba; viršutinė riba; užsienio arba vietinis; įsigijimas arba išpirkimas; Ribos stebėjimas [; Jautrumas])

Vertė – bazinio turto kaina arba vertė, didesnė už 0,0.

Kitimas – metinis bazinio turto vertės procentinis kitimas, išreikštas dešimtainiais skaičiais (pvz., 30% užrašoma, kaip 0,3). Reikšmė turi būti didesnė už 0,0.

Norma – nuolat sudedama palūkanų norma. Procentai išreiškiami dešimtainiu skaičiumi.

Užsienio norma nuolat didinama užsienio palūkanų norma. Norma išreiškiama dešimtainiu skaičiumi (pavyzdžiui, 50% rašoma kaip 0,5).

Terminas – laikotarpis, išreikštas metais (turi būti neneigiamas).

Apatinė riba – numatoma apatinė kainos riba; nurodykite 0, jei nėra apatinės ribos.

Viršutinė riba – numatoma viršutinė kainos riba; nurodykite 0, jei viršutinės ribos nėra.

Užsienio arba vietinis – eilutė, kurioje nurodoma, ar mokama vietine („d”) ar užsienio („f”) valiuta.

Įsigijimas ar išpirkimas – eilutė, kurioje nurodoma, ar taikomas įsigijimo („i”), ar išpirkimo atvejis („o”).

Ribos stebėjimas – eilutė, kuri nurodo, ar riba nuolat stebima („c”), arba tik pabaigoje („e”).

Jautrumas (papildomas) eilutės argumentas. Jei praleidžiamas, nurodoma „reikšmė“, „v“, „kaina“ arba „p“, tai funkcija grąžina kainą. Jei įvesta kita reikšmė, funkcija grąžina kainą, atsižvelgdama į vieną iš įvestų parametrų. Galimos šios reikšmės:

Pavyzdys

=OPT_TOUCH(50;0,5;0,05;0;1;0;55;"d";"i";"c") grąžina 0,6876.

=OPT_TOUCH(80;0,2;0,05;0;0,5;60;0;"f";"o";"c";"r") grąžina 15,5516.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.0 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTTOUCH

Paremkite mus!