OPT_PROB_INMONEY

Grąžina tikimybę, kad turtas pasibaigus terminui pateks tarp dviejų ribų, darant prielaidą, kad akcijų kainą galima modeliuoti kaip procesą S pagal stochastinę diferencialinę lygtį.

OPT_PROB_INMONEY funkcija

µ yra turto procentinis slinkimas, vol yra procentinis akcijų pokytis ir dW yra atsitiktinė imtis, paimta iš normaliojo skirstinio su nuliniu vidurkiu. W yra Vynerio procesas arba Brauno judėjimas.

Jei papildomi argumentai pirkimo arba pardavimo ir pokytis įtraukti, tai

Funkcija nepaiso „konck-out“ tikimybės prieš terminą.

tip

Daugiau informacijos: Parinktys (finansai) ir Bleko ir Šoulzo modelio Vikipedijos straipsniai.


Sintaksė

OPT_PROB_INMONEY(vertė; pokytis; slinkimas; terminas; apatinė riba; viršutinė riba [; kritimas [; parduoti arba pirkti]])

Vertė – bazinio turto kaina arba vertė, didesnė už 0,0.

Kitimas – metinis bazinio turto vertės procentinis kitimas, išreikštas dešimtainiais skaičiais (pvz., 30% užrašoma, kaip 0,3). Reikšmė turi būti didesnė už 0,0.

Slinkimas yra metinė akcijų kainos procentinė slinkimo norma (formulėje pažymėta µ). Reikšmė rašoma dešimtainiais skaičiais.

Terminas – laikotarpis, išreikštas metais (turi būti neneigiamas).

Kritimas – pasirinkimo kritimo kaina; turi būti neneigiama.

Parduoti arba pirkti – eilutė nurodanti, ar parduodama („p“), ar perkama („c“).

Pavyzdys

=OPT_PROB_INMONEY(30;0,2;0.1;1;0;50) grąžina 0,9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") grąžina 0,3440.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.0 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY

Paremkite mus!