OPT_BARRIER

Grąžina ribinę pasirinkimo kainą, kurią apskaičiuoja pagal Bleko ir Šoulzo pasirinkimo kainos modelį.

tip

Daugiau informacijos: Parinktys (finansai) ir Bleko ir Šoulzo modelio Vikipedijos straipsniai.


Sintaksė

OPT_BARRIER(vertė; mokytis; norma; užsienio noram; terminas; pokytis; apatinė riba; viršutinė riba; nuolaida; parduoti arba pirkti; įsigijimas arba išpirkimas; Ribos stebėjimas [; Jautrumas])

Vertė – bazinio turto kaina arba vertė, didesnė už 0,0.

Kitimas – metinis bazinio turto vertės procentinis kitimas, išreikštas dešimtainiais skaičiais (pvz., 30% užrašoma, kaip 0,3). Reikšmė turi būti didesnė už 0,0.

Norma – nuolat sudedama palūkanų norma. Procentai išreiškiami dešimtainiu skaičiumi.

Užsienio norma nuolat didinama užsienio palūkanų norma. Norma išreiškiama dešimtainiu skaičiumi (pavyzdžiui, 50% rašoma kaip 0,5).

Terminas – laikotarpis, išreikštas metais (turi būti neneigiamas).

Pokytis – pokyčio kaina ir turi būti neneigiama.

Apatinė riba – numatoma apatinė kainos riba; nurodykite 0, jei nėra apatinės ribos.

Viršutinė riba – numatoma viršutinė kainos riba; nurodykite 0, jei viršutinės ribos nėra.

Nuolaida – mokama laikotarpio suma, kai riba pasiekiama.

Parduoti arba pirkti – eilutė nurodanti, ar parduodama („p“), ar perkama („c“).

Įsigijimas ar išpirkimas – eilutė, kurioje nurodoma, ar taikomas įsigijimo („i”), ar išpirkimo atvejis („o”).

Ribos stebėjimas – eilutė, kuri nurodo, ar riba nuolat stebima („c”), arba tik pabaigoje („e”).

Jautrumas (papildomas) eilutės argumentas. Jei praleidžiamas, nurodoma „reikšmė“, „v“, „kaina“ arba „p“, tai funkcija grąžina kainą. Jei įvesta kita reikšmė, funkcija grąžina kainą, atsižvelgdama į vieną iš įvestų parametrų. Galimos šios reikšmės:

Pavyzdys

=OPT_BARRIER(30;0,2;0,06;0;1;40;25;0;0;"c";"o";"c") grąžina 0,4243.

=OPT_BARRIER(50;0,4;0,05;0;0,5;65;0;80;0;"p";"o";"c";"e") grąžina 10,1585.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.0 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTBARRIER

Paremkite mus!