NOW

Grąžina kompiuterio datą ir laiką. Reikšmė kaskart atnaujinama, kai dokumentas perskaičiuojamas arba kai langelio reikšmė keičiama.

Ši funkcija nuolat perksičiuojama.

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaksė

NOW()

NOW funkcija be argumentų.

Pavyzdžiai

=NOW()-A1 grąžina skirtumą tarp datos A1 langelyje ir esamos datos. Rezultatas pateikiamas skaičiumi.

Paremkite mus!