NETWORKDAYS.INTL

Grąžina darbo dienų skaičių nuo nurodytos pradžios datos iki pabaigos datos. Papildomai galite apibrėžti savaitgalius ir atostogas. Papildomą savaitės parametrą (arba eilutę) galite naudoti nurodydami savaitgalio dienas (arba nedarbo dienas kiekvieną savaitę). Taip pat papildomai galite nurodyti atostogų sąrašą. Savaitgalio dienos ir jūsų nurodytos atostogos neskaičiuojamos kaip darbo dienos.

Sintaksė

NETWORKDAYS.INTL(pradžios data; pabaigos data [; [ savaitgalis ] [; šventės ] ])

Pradžios data – data, nuo kurios pradedama skaičiuoti darbo dienas. Jei pradžios data yra darbo diena, ji įtraukiama į darbo dienų skaičių.

Pabaigos data – data, iki kurios skaičiuojamos darbo dienos. Jei pabaigos data yra darbo diena, ji įtraukiama į darbo dienų skaičių.

Savaitgalis (papildomas parametras) – skaičius arba teksto eilutė, nurodanti savaitgalio dienų skaičių. Parametro skaičius reiškia šias savaitės dienas:

Skaičius nuo 1 iki 7 reiškia dviejų dienų savaitgalius ir nuo 11 iki 17 reiškia vienos dienos savaitgalius.

Skaičius

Savaitgalis

1 arba nepaisoma

Šeštadienis ir sekmadienis

2

Sekmadienis ir pirmadienis

3

Pirmadienis ir antradienis

4

Antradienis ir trečiadienis

5

Trečiadienis ir ketvirtadienis

6

Ketvirtadienis ir penktadienis

7

Penktadienis ir šeštadienis

11

Tik sekmadienis

12

Tik pirmadienis

13

Tik antradienis

14

Tik trečiadienis

15

Tik ketvirtadienis

16

Tik penktadienis

17

Tik šeštadienis


Savaitės dienų eilutė yra kita galimybė, kaip nurodyti savaitės nedarbo dienas. Eilutėje turi būti septyni (7) ženklai – nulis (0) darbo dienai ir vienetas (1) nedarbo dienai nusakyti. Kiekvienas ženklas nusako savaitės dieną pradedant nuo pirmadienio. Galimos reikšmės tik 1 ir 0. Eilutė „1111111“ yra neteisinga ir neturėtų būti naudojama. Pavyzdžiui, savaitgalio eilutė „0000011“ nusako, kad šeštadienis ir sekmadienis yra nedarbo dienos.

Šventės – papildomas datų sąrašas, kurio dienos skaičiuojamos kaip nedarbo dienos. Sąrašas gali būti pateikiamas langelių srityje.

note

Vedant datas kaip formulės dalis, brūkšneliai, naudojami kaip datos skirtukai, yra atpažįstami kaip aritmetiniai veiksmai. Tai reiškia, kad datos, įvestos tokiu formatu, nebus atpažintos kaip datos ir grąžins klaidingus rezultatus. Norėdami, kad datos nebūtų interpretuojamos kaip formulės dalis, naudokite funkcija DATE, pavyzdžiui DATE(1954;7;20), arba datą rašykite tarp kabučių ir naudokite ISO 8601 žymėjimą, pavyzdžiui "1954-07-20". Stenkitės nenaudoti datos formatų, kurie priklauso nuo lokalės, tokių kaip "07/20/54", nes jei dokumentas bus pakrautas iš skirtingos lokalės skaičiavimai gali būti klaidingi.


tip

Įmanomas vienareikšmiškas ISO 8601 datos ir laiko išplėstinio formato su skirtukais konvertavimas. Jei atsiranda klaida #VALUE!, nuimkite žymėjimą nuo Generuoti klaidos pranešimą #VALUE! → „LibreOffice“ Skaičiuoklė → Formulės → Parinkti sekcijoje Išsamios skaičiavimo nuostatos sąrašo langelyje Konvertavimas iš teksto į skaičius.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdžiai

Kiek darbo dienų yra nuo 2016 m. gruodžio 15 d. iki 2017 m. sausio 14 d.? Įrašykite pradžios datą į C3 ir pabaigos datą į D3. Langeliuose nuo F3 iki J3 yra Kalėdų ir Naujųjų metų nedarbo dienos: 2016 gruodžio 24, 2016 gruodžio 25, 2016 gruodžio 26, 2016 gruodžio 31 ir 2017 sausio 1.

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3;;F3:J3) grąžina 21 darbo dieną su numatytomis savaitgalio dienomis.

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3;11;F3:J3) grąžina 24 darbo dienas, kai savaitgalis skaičiuojamas tik sekmadienis.

Galite naudoti savaitgalio eilutę „0000001“, jei norite nurodyti sekmadienį kaip nedarbo dieną kiekvieną savaitę.

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3;“0000001”;F3:J3) grąžina 24 darbo dienas su savaitgaliais tik sekmadienį.

Funkcija gali būti naudojama be papildomų parametrų – savaitės dienų ir išeiginių – tiesiog jų nenurodant:

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3) grąžina 22 darbo dienas.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NETWORKDAYS.INTL

Paremkite mus!