NETWORKDAYS

Grąžina darbo dienų skaičių nuo pradinės datos iki nurodytos galutinės datos. Šventės gali būti neįskaitytos.

note

Funkcijos, kurių pavadinimai baigiasi _ADD arba _EXCEL2003, grąžina tokius pačius rezultatus kaip ir atitinkamos Excel 2033 funkcijos be priesagos. Naudokitės funkcijomis be priesagos, kad gautumėte rezultatus pagal tarptautinius standartus.


note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaksė

NETWORKDAYS(pradžios data; pabaigos data [; [ šventės ] [; darbo dienos ] ])

Pradžios data – data, nuo kurios pradedama skaičiuoti darbo dienas. Jei pradžios data yra darbo diena, ji įtraukiama į darbo dienų skaičių.

Pabaigos data – data, iki kurios skaičiuojamos darbo dienos. Jei pabaigos data yra darbo diena, ji įtraukiama į darbo dienų skaičių.

Nedarbo dienos – papildomas nedarbo dienų sąrašas. Įrašykite langelių srities, kurioje išvardytos nedarbo dienos, nuorodą.

Darbo dienos papildomas darbo dienų sąrašas. Sąrašas pradedamas nuo sekmadienio, darbo dienos žymimos nuliais, o nedarbo – kitais skaičiais.

note

Vedant datas kaip formulės dalis, brūkšneliai, naudojami kaip datos skirtukai, yra atpažįstami kaip aritmetiniai veiksmai. Tai reiškia, kad datos, įvestos tokiu formatu, nebus atpažintos kaip datos ir grąžins klaidingus rezultatus. Norėdami, kad datos nebūtų interpretuojamos kaip formulės dalis, naudokite funkcija DATE, pavyzdžiui DATE(1954;7;20), arba datą rašykite tarp kabučių ir naudokite ISO 8601 žymėjimą, pavyzdžiui "1954-07-20". Stenkitės nenaudoti datos formatų, kurie priklauso nuo lokalės, tokių kaip "07/20/54", nes jei dokumentas bus pakrautas iš skirtingos lokalės skaičiavimai gali būti klaidingi.


tip

Įmanomas vienareikšmiškas ISO 8601 datos ir laiko išplėstinio formato su skirtukais konvertavimas. Jei atsiranda klaida #VALUE!, nuimkite žymėjimą nuo Generuoti klaidos pranešimą #VALUE! → „LibreOffice“ Skaičiuoklė → Formulės → Parinkti sekcijoje Išsamios skaičiavimo nuostatos sąrašo langelyje Konvertavimas iš teksto į skaičius.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

Kiek darbo dienų yra nuo 2001-12-15 iki 2002-01-15? Pradžios data įrašyta C3 langelyje, pabaigos – D3. Langeliuose F3 ir J3 įrašytos Kalėdų ir Naujųjų Metų datos: „2001-12-24“, „2001-12-25“, „2001-12-26“, „2001-12-31“, „2002-01-01“.

=NETWORKDAYS(C3;D3;F3:J3) grąžina 17 darbo dienų.

Kiek darbo dienų yra nuo 2016 m. rugsėjo 12d. iki 25 d., jei tik pirmadieniai, antradieniai ir trečiadieniai yra darbo dienos?

=NETWORKDAYS(DATE(2016;9;12); DATE(2016;9;25); ; {1;0;0;0;1;1;1}) grąžina 6 darbo dienas.

Paremkite mus!