MINUTE

Apskaičiuoja duoto laiko reikšmės minutes. Minutės grąžinamos sveikuoju skaičiumi tarp 0 ir 59.

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaksė

MINUTE(skaičius)

Skaičius – laiko reikšmė yra dešimtainis skaičius, kuriam grąžinamos minutės.

Pavyzdžiai

=MINUTE(8.999) grąžina 58

=MINUTE(8.9999) grąžina 59

=MINUTE(NOW()) grąžina esamą minučių reikšmę.

Paremkite mus!