MINIFfunkcija

Grąžina mažiausią srities langelių reikšmę, kuri tenkina kriterijų.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 5.2 versijos.


Sintaksė

MINIFS(Func_Range; Range1; Criterion[; Range2; Criterion2][; … ; [Range127; Criterion127]])

Funkcijos sritis – būtinas argumentas. Gali būti langelių sritis, srities pavadinimas, stulpelio ar eilutės žymė, kurie nurodo į langelius su reikšmėmis, kurių skaičiuojama mažiausia reikšmė.

1 sritis – būtinas argumentas. Duomenų, kuriems taikomas kriterijus, langelių sritis, pavadintų langelių pavadinimas, stulpelio ar eilutės žymė.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

2 sritis – neprivaloma. 2 sritis ir visos paskesnė aprašomos taip pat, kaip ir 1 sritis.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Funkcijos sritis ir 1 sritis, 2 sritis... turi būti tokio paties dydžio, kitaip funkciją grąžina „Klaida:502“ – neteisingas argumentas.

note

Kriterijams galima naudoti loginę operaciją AND (konjunkciją). Kitais žodžiai, jei tenkinamas tik duotas kriterijus, į skaičiavimą įtraukiama atitinkamo langelio duotos Funkcijos srities reikšmė.


Funkcija gali turėti iki 255 argumentų, tai reiškia, kad galite nurodyti 127 kriterijų sritis ir jų kriterijus.

Jei langelyje yra reikšmė TRUE, tai traktuojama kaip 1, o FALSE – kaip 0 (nulis).

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Pavyzdys

Aptarsime pateiktą lentelę

A

B

C

1

Produkto pavadinimas

Pardavimai

Pajamos

2

pieštukas

20

65

3

plunksna

35

85

4

užrašinė

20

190

5

knyga

17

180

6

pieštuko veiksena

neigimas

neigimas


warning

Žemiau pateiktuose pavyzdžiuose skaičiavimo sritys apima #6 eilutę, kurios nepaisoma, nes joje yra tekstas.


Įprastas naudojimas

=MINIFS(B2:B6;B2:B6;"<35")

Apskaičiuoja srities B2:B6 mažiausią reikšmę, kuri yra mažesnė ar lygi 20. Grąžina 17.

=MINIFS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">90")

Apskaičiuoja mažiausią srities C2:C6 reikšmę, kuri yra mažesnė nei 90 ir atitinka langelius B2:B6 su reikšmėmis, didesnėmis arba lygiomis 20. Grąžina 190.

Reguliariojo reiškinio ir įdėtosios funkcijos naudojimas

=MINIFS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Calculates the minimum of values of the range C2:C6 that correspond to all values of the range B2:B6 except its minimum and maximum. Returns 65.

=MINIFS(C2:C6;A2:A6;".*book";B2:B6;">"&MIN(B2:B6))

Calculates the minimum of values of the range C2:C6 that correspond to all cells of the A2:A6 range ending with "book" and to all cells of the B2:B6 range except its minimum. Returns 190.

Nuoroda į langelį kaip kriterijus

Jei norite pakeisti kriterijų, nurodykite jį atskirame langelyje ir naudokite langelio nuorodą skaičiuodami funkciją. Pavyzdžiui, ankstesnė funkcija atrodytų taip:

=MINIFS(C2:C6;A2:A6;".*"&E2;B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Jei E2 = „knyga“, tai funkcija grąžina 180, nes turinys pakeistas į langelio nuorodą.

Atverti failą su pavyzdžiu:

Paremkite mus!