MAXIFSfunkcija

Grąžina didžiausią srities langelių reikšmę, kuri tenkina kriterijų.

Sintaksė

MAXIFS(Func_Range; Range1; Criterion[; Range2; Criterion2][; … ; [Range127; Criterion127]])

Funkcijos sritis – būtinas argumentas. Gali būti langelių sritis, srities pavadinimas, stulpelio ar eilutės žymė, kurie nurodo į langelius su reikšmėmis, kurių skaičiuojama didžiausia reikšmė.

1 sritis – būtinas argumentas. Duomenų, kuriems taikomas kriterijus, langelių sritis, pavadintų langelių pavadinimas, stulpelio ar eilutės žymė.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

2 sritis – neprivaloma. 2 sritis ir visos paskesnė aprašomos taip pat, kaip ir 1 sritis.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Funkcijos sritis ir 1 sritis, 2 sritis... turi būti tokio paties dydžio, kitaip funkciją grąžina „Klaida:502“ – neteisingas argumentas.

note

Kriterijams galima naudoti loginę operaciją AND (konjunkciją). Kitais žodžiai, jei tenkinamas tik duotas kriterijus, į skaičiavimą įtraukiama atitinkamo langelio duotos Funkcijos srities reikšmė.


Funkcija gali turėti iki 255 argumentų, tai reiškia, kad galite nurodyti 127 kriterijų sritis ir jų kriterijus.

Jei langelyje yra reikšmė TRUE, tai traktuojama kaip 1, o FALSE – kaip 0 (nulis).

Pavyzdys

Aptarsime pateiktą lentelę

A

B

C

1

Produkto pavadinimas

Pardavimai

Pajamos

2

pieštukas

20

65

3

plunksna

35

85

4

užrašinė

20

190

5

knyga

17

180

6

pieštuko veiksena

neigimas

neigimas


warning

Žemiau pateiktuose pavyzdžiuose skaičiavimo sritys apima #6 eilutę, kurios nepaisoma, nes joje yra tekstas.


Įprastas naudojimas

=MAXIFS(B2:B6;B2:B6;"<35")

Apskaičiuoja srities B2:B6 reikšmių, kurios didesnės arba lygios 20, didžiausią reikšmę. Grąžina 35, nes penktos eilutės reikšmė netenkina sąlygos.

=MAXIFS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;"<90")

Apskaičiuoja didžiausią srities C2:C6 reikšmę, kuri mažesnė už 90 ir atitinka srities langelių B1:B6 reikšmes, didesnes arba lygias 20. Grąžina 35, nes ketvirta ir penkta eilutės netenkina bent vienos sąlygos.

Reguliariojo reiškinio ir įdėtosios funkcijos naudojimas

=MAXIFS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Apskaičiuoja didžiausią srities C2:C6 reikšmę, kuri atitinka srities B2:B6 reikšmes, išskyrus mažiausią ir didžiausią. Grąžina 190, nes tik ketvirta eilutė atitinka kriterijų.

=MAXIFS(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<="&MAX(B2:B6))

Apskaičiuoja didžiausią srities C2:C6 reikšmę, kuri atitinka visus srities A2:A6 langelius, pradedant nuo „rašiklis“ ir einant per visą sritį B2:B6, išskyrus jos didžiausią reikšmę. Grąžina 85, nes tik trečia eilutė tenkina kriterijų.

Nuoroda į langelį kaip kriterijus

Jei norite pakeisti kriterijų, nurodykite jį atskirame langelyje ir naudokite jo nuorodą funkcijos MAXIF sąlygoje. Pavyzdžiui, ankstesnė funkcija gali atrodyti taip:

=MAXIFS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Jei E2 = „rašiklis“, tai funkcija grąžina 65, nes turinys pakeistas į langelio nuorodą.

Atverti failą su pavyzdžiu:

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 5.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.MAXIFS

Paremkite mus!