IMTANfunkcija

Grąžina kompleksinio skaičiaus tangentą. Tangentas gali būti išreikštas:

IMTAN equation

Rezultatas pateikiamas eilute, o ženklai „i“ arba „j“ reiškia menamus vienetus.

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 3.6 versijos.


Sintaksė

IMTAN(kompleksinis skaičius)

Kompleksinis skaičius yra skaičius, kurio tangentas skaičiuojamas.

note

Kompleksinis skaičius, pateikiamas išraiška „a+bi“ or „a+bj“, kur a ir b yra skaičiai.
Jei kompleksinis skaičius yra realusis skaičius (b=0), tai jis gali būti išreikštas ir eilute ir reikšme.


warning

Funkcija visada grąžina eilute išreikštą kompleksinį skaičių.
Jei rezultatas yra kompleksinis skaičius su viena dalimi (a arba b) lygia 0, tai ta dalis nerodoma.


Pavyzdžiai

=IMTAN("4–3i")
grąžina 0,00490825806749606–1,00070953606723i.

=IMTAN(2)
grąžina -2,18503986326152 kaip eilutę. Kai menama dalis lygi 0, ji nerodoma rezultate.

Atverti failą su pavyzdžiu:

Paremkite mus!