IMSECfunkcija

Grąžina kompleksinio skaičiaus sekantą. Sekantas gali būti išreikštas:

IMSEC funkcija

Rezultatas pateikimas eilute ir ženklai „i“ arba „j“ reiškia menamus vienetus.

Note Icon

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 3.6 versijos.


Sintaksė

IMSEC(kompleksinis skaičius)

Kompleksinis skaičius, tai skaičius, kurio sekantas skaičiuojamas.

note

Kompleksinis skaičius pateikiamas išraiška „a+bi“ or „a+bj“, kur a ir b yra skaičiai.
Jei kompleksinis skaičius yra realusis skaičius (b=0), tai jis gali būti išreikštas ir eilute ir reikšme.


warning

Funkcija visada grąžina eilute išreikštą kompleksinį skaičių.
Jei rezultatas yra kompleksinis skaičius su viena dalimi (a arba b) lygia 0, tai ta dalis nerodoma.


Pavyzdžiai

=IMSEC("4–3i")
grąžina -0,0652940278579471+0,0752249603027732i.

=IMSEC(2)
grąžina -2,40299796172238 kaip eilutę. Kai menama dalis lygi 0, ji nerodoma rezultate.

Open file with example:

Paremkite mus!