FORECAST.ETS.STAT.ADD funkcija

Grąžina statistines algoritmų ATS/EDS rezultatų reikšmes.

Eksponentinio glodinimo metodas naudojamas būsimoms reikšmėms, pagrįstoms retrospektyviniais duomenimis, prognozuoti.

Eksponentinio trigubo glodinimo (ETS) funkciją sudaro algoritmų aibė, kur apdorojami ir prognozė, ir pasikartojantis (sezoninis) poveikis. Eksponentinio dvigubo glodinimo (EDS) funkcijos algoritmas panašus į ETS, bet be prognozės poveikio. EDS pateikia tiesinę prognozę.


FORECAST.ETS.STAT.ADD skaičiuoja pagal modelį

prognozė = pradinė reikšmė + tendencija *∆x + pasikartojantis nuokrypis

Sintaksė

FORECAST.ETS.STAT.ADD(reikšmės, laiko skalė, stat_tipas [period_length], [data_completion], [aggregation])

Reikšmė (privaloma): skaitinis masyvas arba sritis. Reikšmė – retrospektyvinės reikšmės, pagal kurias norite prognozuoti kitą elementą.

timeline (mandatory): A numeric array or range. The timeline (x-value) range for the historical values.

Note Icon

The timeline does not have to be sorted, the functions will sort it for calculations.
The timeline values must have a consistent step between them.
If a constant step cannot be identified in the sorted timeline, the functions will return the #NUM! error.
If the ranges of both the timeline and the historical values are not the same size, the functions will return the #N/A error.
If the timeline contains fewer than 2 data periods, the functions will return the #VALUE! error.


Pradž_tipas (privaloma): skaitinė reikšmė nuo 1 iki 9. Reikšmė nustato, kokios duotos reikšmės ir x srities statistinės funkcijos rezultatas bus grąžinamas.

Galima grąžinti šių funkcijų rezultatus:

Pradž_tipas

Statistika

1

Alfa ETS algoritmo glodinimo parametras (pagrindas)

2

Gama ETS algoritmo glodinimo parametras (kryptis)

3

Beta ETS algoritmo glodinimo parametras (pasikartojantis nuokrypis)

4

Vidutinė absoliučioji paklaida (MASE) – matuoja prognozės tikslumą.

5

Simetrinė vidutinė absoliučioji procentinė paklaida (SMAPE) – procentinės paklaidos tikslumo matavimas.

6

Vidutinė absoliučioji paklaida (MAE) – matuoja prognozės tikslumą.

7

Šaknis iš vidutinės kvadratinės paklaidos (RMSE) – matuoja skirtumą tarp stebimos ir prognozuojamos vertės.

8

Nustatytas laiko žingsnis (x sritis). Kai žingsnio dydis nustatytas mėnesiais, ketvirčiais ar metais, tai žingsnio dydis yra mėnesiais, kai nustatyta datos (laiko) skalė, tai žingsnio dydis yra dienomis, kitais atvejais – skaičiais.

9

Imties skaičius laikotarpyje – taip kaip argumentas laikotarpio ilgis arba apskaičiuotas skaičius, kai argumentas laikotarpio ilgis pradedamas 1.


laikotarpio ilgis (papildomas) – skaitinė reikšmė >= 0, numatytas 1. Teigiamas sveikasis skaičius nurodo elementų skaičių laikotarpyje.

Note Icon

Reikšmė 1 nurodo, kad skaičiuoklė automatiškai nustato elementų skaičių per laikotarpį.
Reikšmė 0 nurodo, kad laikotarpiai netaikomi ir prognozė skaičiuojama naudojant EDS algoritmus.
Kai nurodytas bet kuris kitas sveikasis teigiamas skaičius, prognozė skaičiuojama naudojant ETS algoritmus.
Kai nurodomos neteigiamos reikšmės, funkcijos grąžina #NUM! klaidą.


Užbaigi_data (papildomas): – loginė reikšmė tiesa arba netiesa, gali būti išreikšta 1 arba 0. Jei nurodyta 0, algoritmui nurodoma vertinti trūkstamus elementus kaip nulius. Jei nurodyta numatytoji reikšmė 1, trūkstami elementai vertinami kaip gretimų elementų vidurkis.

Note Icon

Nors laiko planavimo juostoje reikia išlaikyti pastovų intervalą tarp duomenų elementų, funkcija palaiko ne daugiau kaip 30 % trūkstamų duomenų ir automatiškai juos pakoreguoja.


Agregavimas (papildomas): skaitinė reikšmė nuo 1 iki 7, numatyta 1. Nurodo, koks metodas bus naudojamas agreguojant kelias reikšmes su tokia pačia laiko žyma.

Agregavimas

Funkcija

1

AVERAGE

2

COUNT

3

COUNTA

4

MAX

5

MEDIAN

6

MIN

7

SUM


Note Icon

Nors laiko planavimo juostoje reikia išlaikyti pastovų intervalą tarp duomenų elementų, funkcija agreguos kelis elementus, kurie turės tokią pačią laiko žymą


Pavyzdys

Lentelėje pateikiama laiko skalė ir jos reikšmės:

A

B

1

Laiko skalė

Reikšmės

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=FORECAST.ETS.STAT.ADD(reikšmės;laiko skalė;3;1;TRUE();1)

Grąžina 0,9990234375, būsimą reikšmę, apskaičiuotą naudojant reikšmėmis ir laiko skale pavadintas sritis su beta lyginimu, vienu elementu per laikotarpį, be trūkstamų duomenų ir AVERAGE kaip agregacijos funkcija.

=FORECAST.ETS.STAT.ADD(reikšmės;laiko skalė;2;1;TRUE();7)

Grąžina 0.0615234375, būsimą reikšmę apskaičiuotą naudojant reikšmėmis ir laiko skale pavadintas sritis su gama lyginimu, nėra trūkstamų duomenų ir SUM kaip agregacijos funkcija.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 5.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.FORECAST.ETS.STAT

Paremkite mus!