ERROR.TYPEfunkcija

Grąžina klaidos tipo numerį arba klaidos reikšmę #N/A, jei klaidos nėra.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 5.0 versijos.


Sintaksė

ERROR.TYPE(klaidos reikšmė)

Klaidos reikšmė – būtinas argumentas. Klaidos reikšmė arba nuoroda į langelį, kurio reikšmę reikia apdoroti.

Klaidos reikšmė

Grąžina

Err:511

1

#DIV/0!

2

#VALUE!

3

#REF!

4

#NAME?

5

#NUM!

6

#N/A

7

Kita

#N/A


Note Icon

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Pavyzdys

Įprastas naudojimas

=ERROR.TYPE(#N/A)

Grąžina 7, nes 7 yra laidos reikšmės #N/A numeris.

=ERROR.TYPE(A3)

Jei A3 langelyje yra išraiška ekvivalenti dalybai iš nulio, tai funkcija grąžina 2, nes 2 yra klaidos reikšmės #DIV/0! numeris.

Pažengusiems

Jei A1 dalyboje iš A2, gali būti 0, tai galite:

=IF(ISERROR(A1/A2);IF(ERROR.TYPE(A1/A2)=2;"daliklis negali būti lygus 0");A1/A2)

Funkcija ISERROR grąžina Tiesa arba Netiesa priklausomai nuo ar yra klaida, ar jos nėra. Jei yra klaida, tai vykdomas funkcijos IF antrasis argumentas, priešingu atveju apskaičiuojamas dalybos rezultatas. Antrasis argumentas patikrina numerį nusakantį klaidos tipą ir, jei jis lygus 2, tai grąžina „daliklis negali būti lygus 0“ arba, jei kito tipo klaida, bus grąžinamas 0. Taigi, jei bus tekstas, tai bus suprantama kaip dalyba iš nulio, jei dalyba sėkminga, pateikiamas dalybos rezultatas, jei bus kito tipo klaida, bus rodomas 0,

Warning Icon

Jei funkcija ERROR.TYPE naudojama kaip funkcijos IF sąlyga ir ERROR.TYPE grąžina #N/A, tai funkcija IF taip pat grąžina #N/A. Naudokite ISERROR kaip pateiktame pavyzdyjef


Paremkite mus!