EOMONTH

Grąžina datą paskutinės mėnesio dienos praėjus nurodytam mėnesių skaičiui nuo nurodytos datos.

Note Icon

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaksė

EOMONTH(pradžios data; mėnesiai)

Pradžios data – data (skaičiavimo pradžia).

Mėnesiai – mėnesių skaičiai prieš (neigiamas) arba po (teigiamas) pradžios datos.

Pavyzdys

Kokia yra paskutinė mėnesio diena po 6 mėnesių nuo 2001 rugsėjo 14?

=EOMONTH(DATE(2001;9;14);6) gražina skaičių seką 37346. Datos formatu yra 2002-03-31.

=EOMONTH("2001-09-14";6) skaičiuoja taip pat. Jei data pateikiama eilute, tai ji turi būti ISO formatu.

Paremkite mus!