DAYS360

Grąžina palūkanų dienų skaičių tarp dviejų datų, kai metuose 360 dienų.

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaksė

DAYS360(1 data; 2 data[; tipas])

Jei 2 data yra ankstesnė už 1 data, tai funkcija grąžina neigiamą skaičių.

Papildomas argumentas tipas nurodo skirtumo skaičiavimo tipą. Jei tipas yra 0 arba nenurodytas, tai naudojamas JAV metodas (NASD, Nacionalinė vertybinių popierių pardavėjų asociacija). Jei tipas nelygus 0, tai naudojamas Europos metodas.

note

Vedant datas kaip formulės dalis, brūkšneliai, naudojami kaip datos skirtukai, yra atpažįstami kaip aritmetiniai veiksmai. Tai reiškia, kad datos, įvestos tokiu formatu, nebus atpažintos kaip datos ir grąžins klaidingus rezultatus. Norėdami, kad datos nebūtų interpretuojamos kaip formulės dalis, naudokite funkcija DATE, pavyzdžiui DATE(1954;7;20), arba datą rašykite tarp kabučių ir naudokite ISO 8601 žymėjimą, pavyzdžiui "1954-07-20". Stenkitės nenaudoti datos formatų, kurie priklauso nuo lokalės, tokių kaip "07/20/54", nes jei dokumentas bus pakrautas iš skirtingos lokalės skaičiavimai gali būti klaidingi.


tip

Įmanomas vienareikšmiškas ISO 8601 datos ir laiko išplėstinio formato su skirtukais konvertavimas. Jei atsiranda klaida #VALUE!, nuimkite žymėjimą nuo Generuoti klaidos pranešimą #VALUE! → „LibreOffice“ Skaičiuoklė → Formulės → Parinkti sekcijoje Išsamios skaičiavimo nuostatos sąrašo langelyje Konvertavimas iš teksto į skaičius.


Pavyzdys

=DAYS360("2000-01-01";NOW()) grąžina palūkanų dienų skaičių nuo 2000 sausio 1 d. iki šiandien.

Paremkite mus!