DAY

Grąžina duotos reikšmės dieną. Diena grąžinama sveikuoju skaičiumi tarp 1 ir 31. Galima įvesti neigiamą datos arba laiko reikšmę.

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaksė

DAY(skaičius)

Skaičius – vidinis datos skaičius.

note

Vedant datas kaip formulės dalis, brūkšneliai, naudojami kaip datos skirtukai, yra atpažįstami kaip aritmetiniai veiksmai. Tai reiškia, kad datos, įvestos tokiu formatu, nebus atpažintos kaip datos ir grąžins klaidingus rezultatus. Norėdami, kad datos nebūtų interpretuojamos kaip formulės dalis, naudokite funkcija DATE, pavyzdžiui DATE(1954;7;20), arba datą rašykite tarp kabučių ir naudokite ISO 8601 žymėjimą, pavyzdžiui "1954-07-20". Stenkitės nenaudoti datos formatų, kurie priklauso nuo lokalės, tokių kaip "07/20/54", nes jei dokumentas bus pakrautas iš skirtingos lokalės skaičiavimai gali būti klaidingi.


tip

Įmanomas vienareikšmiškas ISO 8601 datos ir laiko išplėstinio formato su skirtukais konvertavimas. Jei atsiranda klaida #VALUE!, nuimkite žymėjimą nuo Generuoti klaidos pranešimą #VALUE! → „LibreOffice“ Skaičiuoklė → Formulės → Parinkti sekcijoje Išsamios skaičiavimo nuostatos sąrašo langelyje Konvertavimas iš teksto į skaičius.


Pavyzdžiai

=DAY(1) grąžina 31 („LibreOffice“ skaičiuoja nuo 1899 gruodžio 39 d.)

=DAY(NOW()) grąžina esamą dieną.

=DAY(C4) grąžina 5, jei langelyje C4 įvedėte 1901-08-05 (datos reikšmė gali būti suformatuota kitaip, kai paspausite įvesties klavišą)

Paremkite mus!