DATEIF

Ši funkcija grąžina visas dienas, mėnesius ar metus tarp pradžios ir pabaigos datos.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 3.6 versijos.


note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaksė

DATEDIF(Start date; End date; Interval)

Pradžios data – data, nuo kurios pradedama skaičiuoti.

Pabaigos data – data, iki kurios skaičiuojama. Pabaigos data turi būti vėlesnė nei pradžios data.

Interval is a string that determines how the difference will be calculated. Possible values are "d", "m", "y", "ym", "md" or "yd" regardless of the current language settings.

note

Vedant datas kaip formulės dalis, brūkšneliai, naudojami kaip datos skirtukai, yra atpažįstami kaip aritmetiniai veiksmai. Tai reiškia, kad datos, įvestos tokiu formatu, nebus atpažintos kaip datos ir grąžins klaidingus rezultatus. Norėdami, kad datos nebūtų interpretuojamos kaip formulės dalis, naudokite funkcija DATE, pavyzdžiui DATE(1954;7;20), arba datą rašykite tarp kabučių ir naudokite ISO 8601 žymėjimą, pavyzdžiui "1954-07-20". Stenkitės nenaudoti datos formatų, kurie priklauso nuo lokalės, tokių kaip "07/20/54", nes jei dokumentas bus pakrautas iš skirtingos lokalės skaičiavimai gali būti klaidingi.


tip

Įmanomas vienareikšmiškas ISO 8601 datos ir laiko išplėstinio formato su skirtukais konvertavimas. Jei atsiranda klaida #VALUE!, nuimkite žymėjimą nuo Generuoti klaidos pranešimą #VALUE! → „LibreOffice“ Skaičiuoklė → Formulės → Parinkti sekcijoje Išsamios skaičiavimo nuostatos sąrašo langelyje Konvertavimas iš teksto į skaičius.


Intervalo reikšmės

Grąžinama reikšmė

"d"

Dienų skaičius tarp pradžios ir pabaigos datos.

"m"

Mėnesių skaičius tarp pradžios ir pabaigos datos.

"y"

Metų skaičius tarp pradžios ir pabaigos datos.

"ym"

Mėnesių skaičius gautas, atėmus pradžios ir pabaigos datų metus.

"md"

Dienų skaičius gautas, atėmus pradžios ir pabaigos datų metus ir mėnesius.

"yd"

Dienų skaičius gautas, atėmus pradžios ir pabaigos datų metus.


Pavyzdys

Žmogaus amžiaus skaičiavimas. Žmogaus gimimo data 1974-04-17. Šiandien 2012-06-13.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"y") grąžina 38.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"ym") grąžina 1.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"md") grąžina 27.

Taigi, žmogaus amžius yra 38 metai, 1 mėnuo ir 27 dienos.

=DATEDIF(DATE(1974,4,17);"2012-06-13";"m") grąžina 457, jis gyvena 457 mėnesius.

=DATEDIF(DATE(“1974-4-17“);“2012-06-13“;“d“) grąžina 13937, jis gyvena 13937 dienas.

=DATEDIF("1974-04-17";DATE(2012;06;13);"yd") grąžina 57, jo gimimo diena buvo prieš 57 dienas.

Paremkite mus!