COUNTIFS funkcija

Grąžina langelių, tenkinančių sąlygas, skaičių.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.0 versijos.


Sintaksė

COUNTIFS(1 sritis; 1 kriterijus[; 2 sritis; 2 kriterijus][; ... ; [127 sritis; 127 kriterijus]])

1 sritis – būtinas argumentas. Duomenų, kuriems taikomas kriterijus, langelių sritis, pavadintų langelių pavadinimas, stulpelio ar eilutės žymė.

1 kriterijus – būtinas argumentas, kuris gali būti eilutė, išreiškianti loginę sąlygą, arba langelio nuoroda į tokią eilutę. Išraiškoje gali būti tekstas, skaičiai, kita išraiška, (jei įgalinta skaičiavimo parinktyse).

2 sritis – neprivaloma. 2 sritis ir visos paskesnė aprašomos taip pat, kaip ir 1 sritis.

2 kriterijus – papildomas. 2 kriterijus ir paskesni aprašomi taip pat kaip ir 1 kriterijus.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


1 sritis, 2 sritis, ... ir 1 kriterijus, 2 kriterijus, ... privalo būti tokio pačio dydžio, kitu atveju funkcija grąžina klaidą err:502 (neteisingas argumentas).

note

Kriterijams galima naudoti loginę operaciją AND (konjunkciją). Kitais žodžiai, jei tenkinamas tik duotas kriterijus, į skaičiavimą įtraukiama atitinkamo langelio duotos Funkcijos srities reikšmė.


Funkcija gali turėti iki 255 argumentų, tai reiškia, kad galite nurodyti 127 kriterijų sritis ir jų kriterijus.

Jei langelyje yra reikšmė TRUE, tai traktuojama kaip 1, o FALSE – kaip 0 (nulis).

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Pavyzdys

Aptarsime pateiktą lentelę

A

B

C

1

Produkto pavadinimas

Pardavimai

Pajamos

2

pieštukas

20

65

3

plunksna

35

85

4

užrašinė

20

190

5

knyga

17

180

6

pieštuko veiksena

neigimas

neigimas


warning

Žemiau pateiktuose pavyzdžiuose skaičiavimo sritys apima #6 eilutę, kurios nepaisoma, nes joje yra tekstas.


Įprastas naudojimas

=COUNTIFS(B2:B6;">=20")

Suskaičiuoja srities B2:B6 eilučių su reikšmėmis, didesnėmis arba lygiomis 20, skaičių. Grąžina 3, nes penkta ir šešta eilutės netenkina sąlygos.

=COUNTIFS(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Suskaičiuoja eilučių, kurios vienu metu srities C2:C6 reikšmės yra didesnės už 70 ir srities B2:B6 reikšmės yra didesnės arba lygios 20, skaičių. Grąžina 2, nes antra, penkta ir šešta eilutės netenkina bent vienos sąlygos.

Reguliariojo reiškinio ir įdėtosios funkcijos naudojimas

Kad aprašytieji pavyzdžiai būtų veiksnūs, įsitikinkite, kad → „ LibreOffice“ skaičiuoklė → Skaičiuoti pasirinkta parinktis Įgalinti normalias išraiškas formulėse.

=COUNTIFS(B2:B6;"[:alfa:]*")

Suskaičiuoja srities B2:B6 eilučių, turinčių tik vieną abėcėlės simbolį, skaičių. Grąžina 1, nes tik šešta eilutė tenkina sąlygą.

=COUNTIFS(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Suskaičiuoja srities B2:B6 eilučių, išskyrus eilutes su mažiausiomis ir didžiausiomis reikšmėmis, skaičių. Grąžina 2, nes trečia, penkta ir šešta eilutės netenkina bent vienos sąlygos.

=COUNTIFS(A2:A6;"raš.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Apskaičiuoja eilučių, kurios atitinka srities A2:A6 reikšmes pradedant „rašiklis“ ir baigiant srities B2:B6 didžiausia reikšme, skaičių. Grąžina 1, nes tik antra eilutė tenkina visas sąlygas.

Nuoroda į langelį kaip kriterijus

Jei reikia keisti sąlygą, tai patogu ją aprašyti atskirame langelyje, o formulėje su COUNTIFS funkcija pateikti nuorodą į tą langelį. Pavyzdžiui, pateikta funkcija gali būti aprašyti taip:

=COUNTIFS(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Jei E2 = rašiklis, tai funkcija grąžina 1, nes nuoroda atitinka sąlygą.

Atverti failą su pavyzdžiu:

Paremkite mus!