CEILING funkcija

CEILING

Skaičių apvalina iki artimiausio reikšmingumo koeficiento kartotinio.

Neatsižvelgiant į skaičiaus ženklą, reikšmė apvalinama iki skaičiaus, didesnio už nulį. Jei skaičius yra tikslus reikšmės kartotinis, apvalinimas neįvyksta. Jei skaičius neigiamas, o reikšmingumas neigiamas, reikšmė apvalinama iki mažesnio skaičiaus, tolyn nuo nulio. Funkcija grąžina klaidą, jei skaičius ir reikšmingumas yra priešingų ženklų.

warning

Jei skaičiuoklės dokumentas yra eksportuojamas į MS Excel, funkcija CEILING eksportuojama į funkciją CEILING.MATH, kuri naudojama nuo Excel 2013 versijos. Jei planuojate naudoti skaičiuoklės dokumentą ankstesnėse „Excel“ versijose, naudokite funkciją CEILING.PRECISE, kuri yra nuo „Excel“ 2010 versijos, arba CEILING.XCL, kuri eksportuojama kaip funkcija CEILING, suderinama su „Excel“ versijomis.


Sintaksė

CEILING(skaičius [; reikšmingumas [; Metodas]])

Skaičius – apvalinamas skaičius arba langelio, kuriame yra toks skaičius, nuoroda.

Reikšmingumas – papildoma reikšmė, iki kurio kartotinio apvalinamas nurodytas skaičius, arba langelio, kur tokia reikšmė yra, nuoroda. Numatyta iki +1 arba -1, priklausomai nuo skaičiaus ženklo.

Metodas – papildomas skaičius arba langelio nuoroda. Funkcija naudoja argumentą metodas, jei abu skaičius ir reikšmingumas yra neigiami. Tada, jei nurodomas metodas nelygus nuliui, skaičiai yra apvalinami į mažesnę pusė (nuo nulio); jei metodas lygus nuliui arba nėra duotas, tai neigiami skaičiai apvalinami didėjančiai (link nulio).

Pavyzdys

=CEILING(3,45) grąžina 4.

=CEILING(3,45; 3) grąžina 6.

=CEILING(-1,234) grąžina -1.

=CEILING(-45,67; -2; 0) grąžina -44.

=CEILING(-45,67; -2; 1) grąžina -46.

CEILING.PRECISE

Apvalina iki artimiausio reikšmingumo kartotinio.

Teigiamą skaičių funkcija apvalina į didėjimo pusę (nuo nulio). Neigiamą skaičių funkcija apvalina į didėjimo pusę (link nulio). Reikšmingumo ženklo nepaisoma.

note

Ši funkcija apskaičiuoja rezultatą, kaip ir funkcija ISO.CEILING.


tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

CEILING.PRECISE(skaičius [; reikšmingumas])

Skaičius – apvalinamas skaičius arba langelio, kuriame yra toks skaičius, nuoroda.

Reikšmingumas – papildoma reikšmė arba nuoroda į langelį su tokia reikšme, iki kurios kartotinio apvalinamas nurodytas skaičius. Numatyta reikšmė yra 1.

Pavyzdys

=CEILING.PRECISE(3,45) grąžina 4.

=CEILING.PRECISE(-45,67; 2) grąžina -44.

CEILING.MATH

Apvalina skaičių iki artimiausio reikšmingumo kartotinio.

Teigiamą skaičių funkcija apvalina į didesniąją pusę (nuo nulio). Neigiamo skaičiaus apvalinimą nulemia metodo parametro reikšmė. Reikšmingumo ženklo nepaisoma.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 5.0 versijos.


warning

Ši funkcija suderinama su MS „Excel“ 2013 arba vėlesne versija.


Sintaksė

CEILING.MATH(skaičius [; reikšmingumas [; metodas]])

Skaičius – apvalinamas skaičius arba langelio, kuriame yra toks skaičius, nuoroda.

Reikšmingumas – papildoma reikšmė arba nuoroda į langelį su ta reikšme, iki kurios kartotinio apvalinamas skaičius. Numatytoji reikšmė yra 1.

Metodas – papildomas skaičius arba nuoroda į langelį su skaičiumi. Jei duota metodo reikšmė nelygi nuliui, tai neigiamas skaičius apvalinamas iki mažesniojo skaičiaus (nuo nulio). Jei metodo reikšmė lygi nuliui arba nenurodyta, tai neigiamas skaičius apvalinamas iki didesniojo skaičiaus (link nulio).

Pavyzdys

=CEILING.MATH(3,45) grąžina 4.

=CEILING.MATH(3,45; -3) grąžina 6.

=CEILING.MATH(-1,234) grąžina -1.

=CEILING.MATH(-45,67; -2; 0) grąžina -44.

=CEILING.MATH(-45,67; +2; 1) grąžinu -46.

CEILING.XCL

Apvalina skaičių iki artimiausio reikšmingumo kartotinio.

Jei skaičius ir reikšmingumas teigiami, funkcija skaičių apvalina į didėjančią pusę (nuo nulio). Jei skaičius neigiamas, o reikšmingumas teigiamas, skaičius apvalinamas iki mažesnio skaičiaus (link nulio). Jei skaičius ir reikšmingumas neigiami, tai skaičius apvalinama iki mažesniojo skaičiaus (nuo nulio).

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 5.0 versijos.


warning

Ši funkcija yra suderinama su MS „Excel“ 2007 ir vėlesnėmis versijomis. Jei skaičiuoklės dokumentas eksportuojamas į MA „Excel“, funkcija CEILING.XCL eksportuojama į „Excel“ funkicją CEILING, kuri suderinama su visomis „Excel“ versijomis. Jei MS „Excel“ dokumentas importuojamas į skaičiuoklę, tai „Excel“ CEILING funkcija importuojama kaip skaičiuoklės funkcija CEILING.XCL.


Sintaksė

CEILING.XCL(skaičius; reikšmingumas)

Skaičius – apvalinamas skaičius arba langelio, kuriame yra toks skaičius, nuoroda.

Reikšmingumas – reikšmė arba nuoroda langelio, kur yra reikšmė, iki kurio kartotinio apvalinamas skaičius.

Pavyzdys

=CEILING.XCL(3,45,2) grąžina 4.

=CEILING.XCL(-45,67; 2) grąžina -44.

=CEILING.XCL(-45,67; -2) grąžino -46.

ISO.CEILING

Apvalina skaičių iki artimiausio reikšmingumo kartotinio.

Teigiamą skaičių funkcija apvalina iki didesniojo skaičiaus (nuo nulio). Neigiamą skaičių funkcija apvalina iki didesniojo skaičiau (link nulio). Reikšmingumo ženklo nepaisoma.

note

Funkcija pateikia tokį patį rezultatą, kaip ir CEILING.PRECISE.


tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

ISO.CEILING(skaičius [; reikšmingumas])

Skaičius – apvalinamas skaičius arba langelio, kuriame yra toks skaičius, nuoroda.

Reikšmingumas – papildoma reikšmė arba nuoroda į langelį su reikšme, iki kurio kartotinio apvalinamas skaičius. Numatyta reikšmė yra 1.

Pavyzdys

=ISO.CEILING(3,45) grąžina 4.

=ISO.CEILING(-45.67; 2) grąžina -44.

Paremkite mus!