AVERAGEIFS funkcija

Grąžina visų srities langelių reikšmių, tenkinančių duotą sudėtinę sąlygą, aritmetinį vidurkį. Funkcija AVERAGEIFS susumuoja visus rezultatus, kurie tenkina logines sąlygas, ir padalija iš jų skaičiaus.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.0 versijos.


Sintaksė

AVERAGEIFS(Func_Range; Range1; Criterion[; Range2; Criterion2][; … ; [Range127; Criterion127]])

Funkcijos sritis – būtinas argumentas. Gali būti langelių sritis, srities pavadinimas, stulpelio ar eilutės žymė, kurie nurodo į langelius su reikšmėmis, kurių vidurkis skaičiuojamas.

1 sritis – būtinas argumentas. Duomenų, kuriems taikomas kriterijus, langelių sritis, pavadintų langelių pavadinimas, stulpelio ar eilutės žymė.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

2 sritis – neprivaloma. 2 sritis ir visos paskesnė aprašomos taip pat, kaip ir 1 sritis.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Funkcijos sritis ir 1 sritis, 2 sritis... turi būti tokio paties dydžio, kitaip funkciją grąžina „Klaida:502“ – neteisingas argumentas.

note

Kriterijams galima naudoti loginę operaciją AND (konjunkciją). Kitais žodžiai, jei tenkinamas tik duotas kriterijus, į skaičiavimą įtraukiama atitinkamo langelio duotos Funkcijos srities reikšmė.


Funkcija gali turėti iki 255 argumentų, tai reiškia, kad galite nurodyti 127 kriterijų sritis ir jų kriterijus.

Jei langelyje yra reikšmė TRUE, tai traktuojama kaip 1, o FALSE – kaip 0 (nulis).

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Pavyzdys

Aptarsime pateiktą lentelę

A

B

C

1

Produkto pavadinimas

Pardavimai

Pajamos

2

pieštukas

20

65

3

plunksna

35

85

4

užrašinė

20

190

5

knyga

17

180

6

pieštuko veiksena

neigimas

neigimas


warning

Žemiau pateiktuose pavyzdžiuose skaičiavimo sritys apima #6 eilutę, kurios nepaisoma, nes joje yra tekstas.


Įprastas naudojimas

=AVERAGEIFS(B2:B6;B2:B6;">=20")

Apskaičiuoja srities B2:B6 reikšmių, kurios didesnės arba lygios 20, vidurkį. Grąžina 25, nes penktos eilutės reikšmė netenkina sąlygos.

=AVERAGEIFS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Apskaičiuoja srities C2:C6 reikšmių, didesnių už 70 ir atitinkančių srities B2:B6 langelių reikšmių didesnių arba lygių 20, vidurkį. Grąžina 137,5, nes antros ir penktos eilutės reikšmės netenkina bent vienos sąlygos.

Reguliariojo reiškinio ir įdėtosios funkcijos naudojimas

=AVERAGEIFS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Apskaičiuoja srities C2:C6 reikšmių, kurios atitinka visas srities B2:B6 mažiausias ir didžiausias reikšmes, vidurkį. Grąžina 127,5, nes trečia ir penkta eilutės netenkina bent vienos sąlygos.

=AVERAGEIFS(C2:C6;A2:A6;"rašiklis.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Apskaičiuoja srities C2:C6 reikšmių, atitinkančių langelių A2:A6 reikšmių pradedant „rašiklis“ ir baigiant srities B2:B6 didžiausia reikšme, vidurkį. Grąžina 65, nes tik antra eilutė tenkina visas sąlygas.

Nuoroda į langelį kaip kriterijus

Jei norite lengvai pakeisti kriterijų, tai geriau jį nurodyti atskirame langelyje ir naudoti jo nuorodą kaip sąlygą funkcijoje AVERAGEIFS. Pavyzdžiui, pateiktą funkciją galima parašyti šitaip:

=AVERAGEIFS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Jei E2 = rašiklis, tai funkcija grąžina 65, nes turinys pakeistas į langelio nuorodą.

Atverti failą su pavyzdžiu:

Paremkite mus!