AGGREGATE funkcija

Funkcija grąžina srities skaičiavimo suvestinį rezultatą. Galite naudoti skirtingas suvestines funkcijas, kurios pateikiamos toliau. AGGREGATE funkcija leidžia neįtraukti paslėptų eilučių, klaidų, tarpinių sumų (SUBTOTAL) ir kitų suvestinių (AGGREGATE) funkcijų rezultatų į skaičiavimą.

note

AGGREGATE funkcija pritaikoma vertikaliai duomenų sričiai su aktyvuotu automatiniu filtru. Jei automatinis filtras neaktyvuotas, automatinis funkcijos rezultato perskaičiavimas neveikia naujai paslėptoms eilutėms. Funkcija neveikia su horizontaliomis sritimis, tačiau gali būti pritaikyta su apribojimais. AGGREGATE funkcija, pritaikyta horizontalioms sritims, neatpažįsta paslėptų stulpelių, tačiau teisingai atmeta klaidas ir tarpinių sumų bei suvestinių funkcijų rezultatus.


Sintaksė

AGGREGATE(funkcija; parinktys; 1 skaičius[; 2 skaičius][; ... ;[253 skaičius]])

arba

AGGREGATE(funkcija; parinktys; masyvas[; k])

Funkcija – privalomas argumentas. Funkcijų rodyklė arba nuoroda į langelį su reikšme nuo 1 iki 19 aprašyta toliau lentelėje.

Funkcijų rodyklė

Pritaikyta funkcija

1

AVERAGE

2

COUNT

3

COUNTA

4

MAX

5

MIN

6

PRODUCT

7

STDEV.S

8

STDEV.P

9

SUM

10

VAR.S

11

VAR.P

12

MEDIAN

13

MODE.SNGL

14

LARGE

15

SMALL

16

PERCENTILE.INC

17

QUARTILE.INC

18

PERCENTILE.EXC

19

QUARTILE.EXC


Parinktis – privalomas argumentas. Parinkčių rodyklė arba nuoroda į langelį su reikšme nuo 0 iki 7 nusakančia, ką srityje ignoruoti.

Parinkčių rodyklė

Parinkčių pritaikymas

0

nepaisyti tik įtrauktų SUBTOTAL ir AGGREGATE funkcijų

1

nepaisyti tik paslėptų eilučių, įtrauktų tarpinių sumų ir suvestinių funkcijų

2

nepaisyti tik klaidų, įtrauktų SUBTOTAL ir AGGREGATE funkcijų

3

nepaisyti paslėptų eilučių,klaidų, įtrauktų tarpinių sumų ir suvestinių funkcijų

4

viską įskaityti

5

nepaisyti tik paslėptų eilučių

6

nepaisyti tik klaidų

7

nepaisyti tik paslėptų eilučių ir klaidų


1 skaičius – būtinas argumentas. Pirmasis skaitinis argumentas (jei sritis yra funkcijos reikšmių sąrašas) arba langelio, kuriame yra skaitinė reikšmė, nuoroda.

2, 3 skaičiai ... – papildomas argumentas. Skaitinis argumentas arba nuoroda į langelį (iki 253 argumentų), kurio reikšmėms skaičiuojama funkcija.

Masyvas – privalomas argumentas. Masyvas gali būti apibrėžiamas, sritimis, sričių pavadinimais ir stulpelių žymėmis.

note

Jei norite naudoti stulpelių žymes, tai parinktis „Automatinis stulpelių ir eilučių žymių radimas“ turi būti įgalinta.


k – privalomas argumentas šioms funkcijoms: LARGE, SMALL, PERCENTILE.INC, QUARTILE.INC, PERCENTILE.EXC, QUARTILE.EXC. Tai skaitinis argumentas, kuris turi atitikti šių funkcijų antrąjį argumentą.

Pavyzdys

A

B

C

1

1 stulpelis

2 stulpelis

3 stulpelis

2

34

11

12

3

10

56

35

4

#DIV/0!

5

3

5

20

8

1

6

0

8

9

7

#VALUE!

20

21

8

5

7

8

9

14

0

5


=AGGREGATE(4;2;A2:A9)
grąžina didžiausią srities A2:A9 reikšmę 34, kai funkcija =MAX(A2:A9) grąžina klaidą Err:511.

=AGGREGATE(9;5;A5:C5)
grąžina srities A5:C5 reikšmių sumą 29, net jei kai kurie stulpeliai paslėpti.

=AGGREGATE(9;5;B2:B9)
grąžina stulpelio B sumą 115. Jei eilutė paslėpta, funkcija nepaiso joje esamos reikšmės, pavyzdžiui, jei 7 eilutė paslėpta, tai funkcija grąžina 95.

Jei norite pritaikyti funkciją 3D sričiai, šiame pavyzdyje aprašyta, kaip tai padaryti.

=AGGREGATE(13;3;1 lakštas.B2:B9:3 lakštas.B2:B9)
Funkcija grąžina antrojo stulpelio 1:3 eilučių reikšmių modą 8.

Formulėse galite naudoti nuorodas į langelius ar langelių sritį. Pavyzdyje parodyta, kaip tai galima padaryti. Taip pat galite naudoti stulpelių žymes, nusakydami masyvą,

=AGGREGATE(E3;E5;'1 stulpelis')
Jei E3 = 13 ir E5 = 5, funkcija grąžina 1 stulpelio modą, kuri lygi 10.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.4 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.AGGREGATE

Paremkite mus!