warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


Sintaksė

Pavyzdžiai

Returns

Yes

No

note

Kompleksinis skaičius, pateikiamas išraiška „a+bi“ or „a+bj“, kur a ir b yra skaičiai.


note

Jei kompleksinis skaičius yra realusis skaičius (b=0), tai jis gali būti išreikštas ir eilute ir reikšme.


warning

Funkcija visada grąžina eilute išreikštą kompleksinį skaičių.


warning

Jei rezultatas yra kompleksinis skaičius su viena dalimi (a arba b) lygia 0, tai ta dalis nerodoma.


Kai menama dalis lygi 0, ji nerodoma rezultate.

Rezultatas pateikiamas eilute, o ženklai „i“ arba „j“ reiškia menamus vienetus.

1 eilutė [; 2 eilutė [; … [; 255 eilutė]]]

1 eilutė, 2 eilutė, … , 255 eilutė – eilutės, langelių arba langelių blokų nuorodos.

1 sveikieji [; 2 sveikieji [; … [; 255 sveikieji]]]

1 sveikieji, 2 sveikieji, … , 255 sveikieji – sveikieji, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 254 skaičius]]]

1 skaičius, 2 skaičius, … , 254 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]]

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

1 loginė reikšmė [; 2 loginė reikšmė [; … [; 255 loginė reikšmė]]]

1 loginė reikšmė, 2 loginė reikšmė, … , 255 loginė reikšmė – loginės reikšmės, nuorodos į langelius arba langelių blokus, kuriuose yra loginės reikšmės.

1 kompleksinis [; 2 kompleksinis [; … [; 255 kompleksinis]]]

1 kompleksinis, 2 kompleksinis, ..., 255 kompleksinis – kompleksiniai skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus, kuriuose yra kompleksiniai skaičiai. Kompleksiniai skaičiai pateikiami išraiškomis „x+yi“ arba „x+yj“.

1 nuoroda [; 2 nuoroda [; … [; 255 nuoroda]]]

1 nuoroda, 2 nuoroda, … , 255 nuoroda arba nuorodos į langelius.

Ši funkcija nuolat perksičiuojama.

Paremkite mus!