Grafinis

Atveria meniu, kuris leidžia tvarkyti pasirinkto objekto parametrus.

Position and Size

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Line

Sets the formatting options for the selected line.

Area

Sets the fill properties of the selected drawing object.

Apibrėžti teksto parametrus

Nustato teksto struktūros ir prieraišos savybes pasirinktame grafikos arba teksto objekte.

Taškai

Perjungia įterptos laisvos tiesės veikseną Taisyti taškus.

Paremkite mus!