Metodas

Duomenų įvesties metodas – priemonė lengvam duomenį įvedimui į skaičiuoklės dokumentą. Naudodamiesi duomenų įvesties metodo komanda, galite įvestis, taisyti ir šalinti duomenų įrašus (arba eilutes) ir naudoti slinkties juostą stulpelyje, kai duomenų yra labai daug.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys – Forma...


Duomenų įrašų formos paruošimas

Skaičiuoklės duomenų lentelė turi turėti antraštės eilutę, kur kiekvieno langelio turinys yra stulpelio pavadinimas. Antraštės langelių turinys tampa kiekvieno formos duomenų lauko žyme.

Formos aktyvavimas

  1. Slinkite žymeklį į lentelės antraštės eilutę.

  2. Pasirinkite Duomenys – Forma....

Formos užpildymas duomenimis

Įrašykite duomenis į tekstų laukus. Paspauskite įvesties klavišą ir spustelėję Naujas įtrauksite jį prie lentelės.

Formos dialogo mygtukai

Naujas: užpildykite įrašus (lentelės eilutes) formos laukų turiniu ir pereikite į kitą įrašą arba pridėkite naują įrašą lentelės apačioje.

Šalinti: pašalina esamą įrašą.

Atkurti: atkuriamas turinys, jei formos lauke buvo atlikti pakeitimai.

Ankstesnis įrašas: perkelia prie ankstesnio įrašo (lentelės eilutės).

Kitas įrašas: perkelia prie kito įrašo.

Užverti: užveria formą.

Formos dialogo laukas ir antraštės eilutės langeliai kaip laukų žymės

tip

Naudodami Tab klavišą ir derinį Lyg2+Tab galite vaikščioti pirmyn ir atgal tarp teksto laukelių formoje.


tip

Taip pat galite naudoti slinkties juostą, kai norite pasiekti teksto laukelius.


Formos dialogo lango atvėrimas iš naujo

Jei norite atverti formos dialogo langą iš naujo, padėkite žymeklį antraštės eilutėje ir atverkite formą. Rodomas įrašas formos dialogo lange yra pirmojo duomens įrašas. Pereikite prie paskutinio įrašo, jei norite įvesti naujus duomenis, kitaip bus taisomas esamas įrašas.

Paremkite mus!