Langelių stiliai

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Rodymas → Stiliai.


Organizer

Set the options for the selected style.

Čia nustatomas taikytinas formatavimas ir šriftas.

Alignment

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.

Azijos šriftai

Čia nustatomos šriftų parinktys langeliams ar pastraipoms, kuriose vartojamos Azijos kalbos. Jei norite įgalinti Azijos kalbas, parinkčių lange atverkite kortelę Kalbos nuostatos → Kalba, o tada parinkčių grupėje Rašybos tikrinimo kalba pažymėkite langelį Azijos. Azijos šriftų nuostatų nepaisoma HTML dokumentuose.

Kraštinės

Čia nustatomos teksto arba skaičiuoklės dokumente pažymėtų objektų kraštinių parinktys.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Langelio apsauga

Nurodo pasirinktų langelių apsaugos požymius.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!